Beelden van God

Heilige Drie-eenheid

Gust Jansen

Paulus en Johannes konden toen wel verwoorden wie God voor hen was; wij kunnen daar vandaag de dag niet helemaal mee uit de voeten… 
Zolang er mensen zijn, hebben ze geprobeerd zich een voorstelling te maken van God. Ze maakten beelden van God, houten en koperen beelden of afbeeldingen in kleur op doek of papier en in ramen; soms werd de zon of de maan tot God verklaard, soms de donder en de bliksem. Maar de mens vormt zich ook een beeld in zijn geest, in zijn fantasie.

Dat maken van beelden is riskant, want mensen denken al gauw dat God is zoals zij Hem of Haar zien en zoals zij Hem denken. Niet voor niets was het voor het Joodse volk ten strengste verboden beelden van God te maken. Alle beelden zijn maar momentopnamen, zijn maar fragmenten van dat grote blijvende mysterie, dat schuilgaat achter ons leven en sterven.

Er zijn mensen die als ze aan God denken, vooral de nadruk leggen op Zijn schepping. Hij is de bron van alle bestaan, de gever van alle goeds, maar ook degene die verantwoordelijk gesteld wordt voor onze pijn en ellende. Hij schenkt vruchtbaarheid, maar ook dorheid. Ons lot - denken die mensen - ligt helemaal in Zijn hand; we weten niet wat Hij met ons voorheeft. Je kunt Hem met offers - denken ze - en veel bidden goedgunstig stemmen.
Daar is misschien wel iets van waar, maar heel veel ook niet, denk ik…

Anderen zien God vooral als een geest: de aarde is niet Zijn woonplaats, maar de hemel. Naarmate de mens meer vergeestelijkt en dus minder op het aardse is ingesteld, groeit hij meer naar God en de hemel toe. Daarom is het goed je uit de wereld terug te trekken en je de aardse dingen te ontzeggen.
Daar is ook best iets van waar, maar heel veel ook niet, vind ik…

Weer anderen - met name christenen van onze dagen - denken bij God aan Iemand die met ons meetrekt, Die ons uitnodigt samen met Hem de aarde bewoonbaar te maken. Het is een God Die met ons onderweg is; Hij heeft zich met name in Jezus Christus bekend gemaakt; die Jezus is hét beeld van God.

Er zijn er ook die in Iets geloven; Wie of Wat dan ook… Iets.

De manier waarop we tegen God aankijken, is van enorme invloed op ons doen en laten. Omdat mensen verschillend tegen God aankijken, zullen ze ook anders handelen; soms met alle gevolgen van dien…
Mensen die God zien als de Almachtige, Die alles in de hand heeft, zullen zich gauw bij de dingen neerleggen met het idee: dat is de wil van God. 
Mensen die God beleven als een verre Geest, hoog in de hemel, zijn geneigd zich van de aarde af te keren en zoeken Hem alleen in meditatie en gebed.
Mensen echter die vooral in Jezus het beeld van God zien (en dat is toch het speciale van het christendom), wie dus in Jezus hét beeld van God zien, zullen Hem willen volgen door te helpen wie zwak zijn, te troosten wie verdriet hebben, en bij te staan wie alleen zijn. Ze worden door Hem aangezet tot het goede…

Leven en geloven in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest betekent: in de Geest van de Zoon een Vader zijn voor elkaar…

Printversie