Barmhartigheid in woord en daad

Zuster Faustina Kowalska

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het is boeiend mensen met passie te horen spreken over hun hobby. Dat kan de tuin zijn, het zingen in een koor, het bespelen van een instrument enz. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Vandaag, op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, kijken we naar het heilig hart van de barmhartige Christus, waar bloed en water uit stroomde, toen de lans van een Romeinse soldaat het doorboorde.
In de jaren 30 van de vorige eeuw is Jezus verschenen aan een Poolse zuster, Faustina Kowalska. Hij heeft haar gevraagd een schilderij van hem te maken om zijn barmhartigheid te benadrukken.  Op het schilderij dat hier in de kerk is opgehangen, zie je de Barmhartige Christus met uit zijn hart twee stralen, een witte en een rode. De witte straal verwijst naar het sacrament van het doopsel en de rode naar dat van de H. Eucharistie. Jezus heeft expliciet beloofd dat de huizen en de kerken waar dit schilderij wordt opgehangen en waaromheen er een verering ontstaat, speciaal beschermd zullen worden. Dankbaar mogen we zijn dat God ons deze devotie tot zijn barmhartigheid heeft geschonken. Uit het heilig en zachtmoedig hart van Jezus stroomt een oneindige liefde, vrede en barmhartigheid naar de mensen. De heilige paus Johannes Paulus II heeft voor de gehele kerk het feest van de Goddelijke Barmhartigheid ingevoerd in het jaar 2000 bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster Faustina. Vergeving schenken en vergeving ontvangen is de kern van ons christelijk geloof; we vragen het in het gebed van het onze Vader. Het is de barmhartigheid van God die ervoor zorgt dat het hart van de mens zachtmoedig wordt.  Als mensen elkaar niet meer kunnen vergeven en aan God niet om vergeving vragen, dan krijg je een verharding van de samenleving.  In het evangelie heeft Jezus niet voor niets aan zijn apostelen de volmacht gegeven om vergeving te schenken: Ontvangt de H. Geest; aan wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven. Onbarmhartig zijn, wraak en haat en iemand iets betaald zetten, het zijn wegen die leiden naar onrust, geweld en oorlog.

Om het vertrouwen van de leerlingen na de gewelddadige kruisdood te herstellen verschijnt Jezus meerdere malen als de Verrezene. Hij zegt elke keer: Vrede zij met u. Vertrouwen komt te paard en gaat te voet, zegt een spreekwoord. Met andere woorden: een vertrouwensband opbouwen tussen mensen  of tussen God en de mens vergt veel tijd. Eerlijk, trouw en oprecht met elkaar omgaan en opkomen voor de waarheid, dat schept vertrouwen tussen mensen.
Hoe kun je nu zelf in je concrete leven barmhartig zijn in woorden en daden? Daar kan de H. Faustina ons bij helpen. In een fraai gebed onthult zuster Faustina haar manier van barmhartigheid beoefenen:

“Heer Jezus, verander mij geheel en al in Barmhartigheid!
Maak dat mijn ogen barmhartig zijn, opdat ik nimmer oordele op uiterlijkheden en jegens niemand achterdocht koestere, maar in alle zielen zal zien wat ze aan schoons bezitten, en me jegens allen hulpvaardig zal betonen.
Maak dat mijn oren barmhartig zijn met voortdurende aandacht voor de noden van mijn broeders en nimmer doof voor hun roep.
Maak dat mijn tong barmhartig is, opdat ik nimmer van iemand kwaad zal spreken maar voor ieder woorden van vergeving en bemoediging zal vinden.
Maak dat mijn handen barmhartig zijn en altijd bereid de naaste te hulp te schieten... Dat ik al dienende moge uitrusten!
Maak dat mijn hart barmhartig is en ontvankelijk is voor elk leed. Ik zal het voor niemand afsluiten, zelfs niet voor degenen die er misbruik van maken, en ikzelf zal me in uw Hart opsluiten...
Moge uw Barmhartigheid in mij rusten, Heer! Verander mij in u, want u bent mijn alles.”

Laten we aan de Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Barmhartigheid, en aan de H. Jozef vragen ons te leren barmhartig te zijn zoals onze Vader 

Printversie