Arme zondaar

Weegschaal Laatste Oordeel

Steven Barberien

Er is bij God geen aanzien des persoons. God is niet naar je hand te zetten en je kunt Zijn liefde en zorg niet afkopen. Toch wil ik dit wat nuanceren. Want u zou kunnen denken dat het dan niet uitmaakt wat u doet of laat! God kijkt inderdaad niet naar wat je hebt aan geld of titels, ook niet naar jouw verdiensten of goede werken…
God kijkt alleen naar jouw hart.

Wie al eens voor het portaal van een romaanse kerk heeft gestaan en zich vergaapt heeft aan een prachtig, in steen verbeeld Laatste Oordeel zal wel gezien hebben hoe daar het hart van een mens op een weegschaal wordt gelegd om te zien of het niet te licht wordt bevonden. De innerlijke gesteldheid, daar gaat het om. Als je iets doet, als je iets geeft, hoe doe of geef je dat? Is dat met een zekere berekening, van: wat krijg ik ervoor terug? Of is het gewoon van harte, vol liefde?

Jezus waarschuwt in het evangelie heel duidelijk voor elke vorm van zelfgenoegzaamheid of eigen-gerechtigheid. Volgens Hem is er niets mooiers dan een nederige mens. Iemand die met twee voeten op de grond staat en beseft dat hij/zij niet volmaakt is of hoog verheven boven anderen. Iemand die beseft dat hij/zij niet beter is dan een ander. Maar ook iemand die behoefte heeft aan Gods liefdevolle ontferming en vergeving.

Paulus zegt: “Ik heb de goede strijd gestreden.” En die strijd is er vaak één met onszelf, ons IK, zó vaak vol van eigendunk. Wel, u en ik doen er goed aan elke dag opnieuw in ons hart te kijken en gewetensvol na te gaan of dat hart niet te licht bevonden wordt door Gods oordeel.

Want zondaars zijn we allen. We staan bij God in het krijt, we hebben schulden. Zo bidden we toch in het Onze Vader en het Wees Gegroet. En als Vlaming ben ik gewoon te bidden tot Maria: Bid voor ons arme zondaars… Dat zegt net iets meer… Het drukt uit dat we, klein en armzalig als we zijn, helemaal afhankelijk zijn van de door God gegeven barmhartige liefde.

Amen.

Printversie