Advent is verlangend uitzien naar licht en vrede

Eerste adventskaars

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Er zijn verschillende signalen dat de Westerse samenleving tegen de grenzen van de maakbaarheid aanloopt. We denken te veel dat we alles naar onze hand kunnen zetten en controleren met technolo-gische ontwikkelingen, snelle digitalisering en allerhande overheids-maatregelen. Maar wat zien we? Er is een chronisch personeelstekort in vele sectoren, groeiende armoede, chaos in de politiek, stijgende kosten die de economie in de problemen brengen, en een grote crisis in de kerk. We gaan door een donkere, verwarrende periode heen met heersende onvrede en verdeeldheid onder de mensen. We denken alles zelf - zonder God -  te kunnen veranderen, regelen en organiseren Wie brengt er weer vrede en licht en geeft ons een toekomstperspectief ?

De profeet Jesaja beschrijft een gelijkaardig gevoel van onbehagen in zijn tijd. Hij maakte mee dat mensen verkeerde wegen bewandelden en geen meer respect voor God hadden. In onze tijd is er een crisis wat betreft het geloof in God en is er te weinig respect voor Jezus, aanwezig in de H. Eucharistie. De profeet Jesaja beseft dat er hulp van boven nodig is, en roept God om zich over het volk te ontfermen. Verslaafden aan drugs, alcohol, gokken enzovoorts beseffen ook dat ze hulp van buitenaf nodig hebben, van iemand die hen bevrijdt van hun verslaving.

De advent is een genadevolle tijd om te verlangen naar de komst van Jezus, de Redder van de wereld, die mensen bevrijdt van het kwade en een hoopvolle en nieuwe toekomst brengt.
Advent is een sterke tijd om waakzaam te zijn en een lichtpuntje te zijn voor anderen. Daden van liefde en medeleven verlichten het leven van mensen, waardoor ze bemoedigd worden en zich vastklampen aan de hoop op verandering, vernieuwing en verbetering van hun situatie. Het woord van God kan helpen het licht van de hoop dat er eenmaal een nieuwe tijd aanbreekt, te blijven vasthouden.
Advent is verlangend uitzien naar het licht, de vrede en de liefde die Christus brengt met Kerstmis. Het is je voorbereiden en je hart klaarmaken voor de komst van Jezus. Jezus kan met Kerstmis niet welkom geheten worden in je hart, als je leven met God niet in orde is en je hart is aangetast door de zonde en het kwade. De advent beleven is je leven richten naar het licht en dat licht meer en meer toelaten in je hart en het verspreiden.
Advent is zodanig keuzes maken dat je God meer betrekt in je leven, is ervaren dat Gods heilige Geest je begeleidt en inzicht geeft in het geloof en in het woord van God.
Advent is de ideale tijd om in de Bijbel te lezen, waardoor je meer vertrouwd raakt met Gods woord en de machtige daden van God in het Oude en het Nieuwe Testament. Dat woord van God is midden onder ons komen wonen, wat eeuwen van te voren voorspeld is. Het is een grote genade te mogen inzien dat God met iedere mens en met de schepping bezig is.

In de advent nodigt God ons uit te blijven hopen en erop te vertrouwen dat het licht van God eenmaal zal doorbreken, zoals de zon plotseling doorbreekt in een wolkendek. Zo links en rechts hoor ik van collega-priesters dat er plotseling jongeren opstaan die gedoopt willen worden en bij de kerk willen horen. Dat is hoopvol en schept vertrouwen in de toekomst. Wij christenen blijven hopen dat Gods liefde en Gods barmhartigheid de harten van de mensen mag raken, zodat er meer vrede, harmonie en rechtvaardigheid mag heersen in de wereld.

Moge de adventstijd voor ons allen een hoopvolle tijd zijn van waken, bidden en uitkijken naar Jezus die komende is, een tijd waarin het licht van Gods liefde en de onderlinge liefde helderder mogen stralen. Amen.

Printversie