Adem in en uit

H. Gest in de vorm van een duif

Steven Barberien

Er zijn 49 dagen voorbij sinds Pasen, 7 maal 7 voor wie de tafels kent… 
Zeven betekent in Bijbelse taal: ‘voltooid’, ‘af’. Zeven dagen in een week, zeven kleuren in de regenboog die God na de zondvloed aan de hemel zette als teken van verzoening…
Maar 8, dat is nog één extra, dat is een ‘surplus’: bovenop de voltooiing komt nog iets extra’s, de kers op de taart.
49 + 1, dat is Pinksteren, het feest van de H. Geest, de Gave Gods, de Bezieler, de Inspirator, de Beweger…

Al vanaf het begin is die Geest van God werkzaam in de wereld als de Adem van God die tot leven brengt. Die mensen tot beweging aanzet, hen inspireert om grootse dingen te doen.
Vandaag de dag is het goed het feest van de Geest te vieren, terwijl we bidden om zijn komst.
De levensadem moet weer ingeblazen worden in ons mensen, opdat ons weifelend geloof, onze treuzelende kerkgemeenschappen tot leven komen.

Ik geloof niet in een groot reveil van een tweede herstel van de katholieke hiërarchie, of een vorm van opwekkingskerk waarbij iedereen de handen in de lucht steekt en halleluja roept… Neen, daar zie ik geen heil in. Wel in de Geest, die in elke mens z’n werk doet. Door het in- en uitademen van de Geest in onze ziel komt het goede binnen en het vervuilde gaat eruit. Net als zuurstof en CO₂ bij het in- en uitademen.

En die geestelijke verandering gebeurt niet op dramatische wijze maar juist heel subtiel. Langzaam maar zeker. Slechte gewoontes of verslavingen komen niet van de ene op de andere dag… Ze sluipen erin. Goede dingen aan een mens moeten ook dag voor dag groeien. We kunnen andere mensen worden in de kracht van de H. Geest.

De H. Geest is het surplus, dat extraatje dat God ons geven wil om ons nabij te zijn. Maar er zit een gevaar aan die gave van God… Mensen denken soms dat ze dat extraatje niet nodig hebben, dat ze wel zonder kunnen. Dat ze al meer dan genoeg doen of geloven… En dan is middelmatigheid of een onbezorgde, onverschillige levenshouding een reëel gevaar… Jezus heeft in woord en daad laten zien dat Hij door de Geest van God bezield was. Hij nam geen genoegen met een middelmatig leven maar leefde voluit. Hij gaf zich helemaal!

De Geest is met Pinksteren niet voor niets gegeven. We hebben Gods Adem nodig om echt te leven, in verbondenheid met Hem en met de mensen. Hij schenkt zijn gaven in zevenvoud, de volheid van alles wat God geven kan.

Amen. 

Printversie