Aantrekkingskracht

Mensenmagneet

Steven Barberien

De lezingen van vandaag zetten ons op de drempel van het paasmysterie: lijden, sterven en verrijzen van Jezus. En Jezus, die als joodse leraar optrad, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Hij gekomen is voor iedereen, dus niet alleen voor de joden. Jezus zal allen tot zich trekkenÖ De aantrekkingskracht van Jezus overstijgt taal, cultuur ťn zelfs de tijd!

Johannes beschrijft in geloofstaal dat die aantrekking alles te maken heeft met de Ďverheerlijkingí van Jezus, in het Grieks doxa, wat zoveel betekent als Gods heerlijkheid, Gods aanwezigheid onder de mensen.
Alhoewel niemand ooit de levende God heeft gezien, is Hij met zijn heerlijkheid altijd aanwezig onder de mensen, herkenbaar in de wolk of de vuurzuil die met het joodse volk meetrekt naar het land van belofte, of in de tent van samenkomst, waar de stenen tafelen met de geboden rusten. In Jezusí tijd was Gods heerlijkheid aanwezig in de tempel van Jeruzalem. Echter, in Jezus wordt die goddelijke aanwezigheid niet alleen herkenbaar maar ook zichtbaar.†

In Hem komt God aan het licht! Wie in Jezusí ogen kijkt, ziet God terugkijken. God is en staat in Jezus op een wel heel bijzondere manier tussen de mensen. God is mens geworden in Hem en deelt zo het gehele mens-zijn. Hij identificeert zich met ons mensenÖ en daarom ondergaat Hij ook het lijden en sterven, hetgeen onvermijdelijk bij het mens-zijn hoort.

Ook op het kruis zal God in Jezus aan het licht komen. Daarom spreekt Johannes van de verheerlijking van de Mensenzoon. Wat naar menselijke maatstaf wordt beschouwd als een totale mislukking en ondergang, wordt door God een teken van liefde die alles overwint.
Echter, het wil nog niet zeggen dat lijden en dood ons geen angst inboezemen! Integendeel, Jezus heeft in zijn doodsangst water en bloed gezweet.

In de brief aan de HebreeŽn staat geschreven dat Jezus in de school van het lijden, gehoorzaamheid heeft geleerd. Want als God zich aanbiedt aan de mens om bij hem verblijf te houden, een verbond met hem aan te gaan, dan moeten de mensen wel antwoord geven, gehoor geven aan God. Een verbond heeft te maken met een aanbod enerzijds en een antwoord daarop anderzijds. Gehoorzaamheid heeft hier niets van doen met slaafse onderdanigheid, maar eerder met de opdracht om het leven af te stemmen op Gods wil en bedoeling. De Joodse geloofsbelijdenis begint niet voor niets met de woorden: ďHoor IsraŽl!Ē (Deuteronium 6,4)

Er is dus een dringende noodzaak te leren luisteren naar God. Het nieuwe verbond, dat God in Jezus wil sluiten door middel van het kruis, zal door de mensheid aanvaard moeten worden. Niet alleen met geloof of rede, maar zeker met gevoel, met het hart. In liefde dus. God kennen, is beminnen. Dat is wat Jezus ons ten diepste heeft geleerd!
Daarin zit ook de aantrekkingskracht die Hij op mensen heeft. Liefde trekt aan!

Printversie