Benoît Standaert, De apostel Paulus

 

Ondertitel: Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben,
246 blz., Halewijn, 2017, ISBN 978-90-8528-418-5

De auteur
Benoît Standaert is benedictijnermonnik van de Sint-Andriesabdij van Brugge en nu kluizenaar te Malmedy. Als voornaam exegeet ( Bijbelkundige) is hij sinds de jaren ’70 betrokken bij het tweejaarlijks oecumenisch Colloquia Paulina te Rome, waar een dertigtal vermaarde exegeten het werk van de apostel Paulus grondig bespreken.

Paulus' brieven
Voor de auteur is en blijft het regelmatig lezen van Paulus’ brieven een onuitputtelijke bron van inspiratie. Paulus blijft boeien! Hij is immers een meester in de kunst van de welsprekendheid en is daarnaast in staat bondig, doordacht en weloverwogen zijn argumenten in briefvorm over te brengen aan de christengemeentes. Hij doet dat op een bevlogen, bewogen en haast emotionele manier, waarbij hij getuigenis aflegt van zijn vurige liefde voor Christus.

Het boek
De auteur neemt ons mee op weg door die brieven. Hij plaatst ze in hun context en legt uitvoerig uit hoe ze zijn opgebouwd. Zo krijgen we een beter beeld van wat Paulus beoogt in zijn schrijven. Tot de dag van vandaag wekken die brieven in het hart van de lezers geloof, hoop en liefde op.

Drie pijlers
Paulus leert ons, zijn medegelovigen, ons gelovig leven te bouwen op drie pijlers:

En wie zich net als Paulus hierin oefent, zal ook kunnen zeggen: “Wie zal ons nog scheiden van de liefde van Christus?” Rom. 8,35a