Benedikt XVI., Letzte Gespräche mit Peter Seewald

Als enige journalist is Peter Seewald erin geslaagd zo’n grote vertrouwensband met Joseph kardinaal Ratzinger (paus Benedictus XVI) op te bouwen, dat hij in de gelegenheid is gesteld als het ware het geestelijk testament van de professor-paus vast te leggen. Al eerder zijn er interviews van hem met de paus verschenen: Salz der Erde (1996), Gott und die Welt (2000) en Licht der Welt (2010).

Nu dus het laatste gesprek met emeritus paus Benedictus XVI, over zijn leven, geloof en bidden; over wat hem vreugde gaf en wat hem moeite kostte.
 

We krijgen inzicht in de wereld van het Tweede Vaticaans Concilie, de Nieuwe Theologie van zijn kennissen en vrienden, onder wie De Lubac, Danielou, Von Balthasar…

Met enorm veel levenswijsheid, boekenkennis én hartstocht vertelt de emeritus paus over hoe zijn leven en werk altijd doordrongen is geweest van de zoektocht naar de waarheid. Genuanceerd en voorzichtig als hij is, wilde hij niet te vlug beslissen of veranderen, al is dat misschien een verlangen van de huidige tijdgeest.

Dezelfde geest der tijd verdringt God van het toneel van de samenleving en dat terwijl Benedictus Hem heel duidelijk centraal wil stellen. Zo was en is de paus door zijn geschriften en catecheses voor velen nog steeds een bron van inspiratie en reflectie.

Een zeer boeiend boek. Helaas voor wie het Duits niet machtig is: het is nog niet vertaald in het Nederlands. Mijns inziens verplichte lectuur voor allen die willen meespreken of denken over de Kerk van toen, nu en straks…

Steven Barberien