Benedictus XVI, Getuige en leraar van het geloof

Ook velen in onze Norbertusparochie beschouwen de brieven van Paulus op het eerste zicht als ontoegankelijk. De tweede lezing, die op zondag vaak van zijn hand is, roept soms vragen op, maar het zou te gemakkelijk zijn deze lezing zomaar achterwege te laten.

Paulus is immers één van de oudste geloofsgetuigen, die we omwille van de verkondiging van de Blijde Boodschap niet zomaar het zwijgen kunnen opleggen.

Het is dan ook meer dan de moeite waard om ons te verdiepen in zijn woorden. Paus Benedictus XVI  heeft ons in zijn catechesen bij gelegenheid van de algemene audiënties in het Paulusjaar 2008-2009, een aanzet gegeven om deze bijzondere apostel beter te kunnen begrijpen.

Niet alleen weet Benedictus XVI de historische, culturele en theologische context waarin Paulus leefde, te duiden, maar ook geeft hij aanzetten tot een reflectie op hoe deze teksten op de dag van vandaag van betekenis kunnen zijn voor ons handelen, denken en geloven…

Meer dan de moeite waard om ons in te verdiepen.

Steven Barberien