Benedictijns Tijdschrift, maart 2019

 

Het eerste nummer van 2019 staat geheel in het teken van jeugd en jongeren in relatie tot geloof en kerk. Meestal ben ik wat huiverig om daarover te lezen, omdat er vaak gesproken wordt over ‘wondermiddelen’. Ze moeten de band tussen de jeugdigen en oude parochie aanhalen door allerlei ‘feel-good’-activiteiten met weinig diepgang en helaas vaak - ondanks alle inzet en goede bedoelingen - met weinig resultaat. Zelden is het een serieuze diepgaande reflectie over de jeugd en de jongeren zelf.


Realistisch beeld
Natuurlijk is dit Benedictijns Tijdschrift van 48 bladzijdes geen boekwerk met daarin alle aspecten van dit onderwerp, maar het geeft dankzij de verscheidenheid aan auteurs en invalshoeken een realistisch beeld van met wie we te maken hebben als het gaat om (gelovige) jongeren. Tevens worden er geen ‘goedkope’ oplossingen aangeboden. Neen, waar het hier om gaat is de duiding die het mogelijk maakt om de probleemstelling juist te formuleren en het debat te openen.

Twee artikelen uitgelicht
Vooral het artikel van prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer - Visie op de jeugd, jongeren en hun religieuze zoeken, pagina 21 t/m 29 - viel mij op. Ze beschrijft namelijk op zeer adequate wijze de leefwereld van jongeren op macro-, meso- en microniveau.
Omdat geen mens hetzelfde is en elke mens dus ook een andere aanpak verdient, beschrijft Dom. Bernard Peeters, de abt van de trappistenabdij Koningshoeven - Omgaan met verschillen, Generatieverschillen binnen een religieuze gemeenschap, pag. 30 tem 33 - hoe moeilijk maar ook hoe uitdagend het is om het veelkleurige kleed van de gemeenschap bijeen te houden.
Naast deze twee artikelen zijn er in deze uitgave nog drie die meer dan de moeite waard zijn om aandachtig te lezen.

Steven Barberien

Benedictijns Tijdschrift voor evangelische bezinning, jaargang 80 nummer 1, maart 2019
Uitgave van abdij Sint-Adelbert, Egmond-Binnen