Begroting

 

2015
LASTEN  
Personeelskosten 199.150
Kosten onroerend goed 158.425
Rente en lasten van schulden en fundaties 8.525
Kosten eredienst 22.000
Kosten pastoraal 23.500
Verplichte en vrijwillige bijdragen 34.000
Beheerskosten 40.700
  --------------
  486.300
  ========
   
BATEN  
Bijdragen parochianen 129.500
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 253.550
Functionele inkomsten 81.000
Nadelig saldo 22.250
  --------------
  486.300
  ========