Antimodernisme

Het modernisme is een soort containerbegrip uit de late 19de en begin 20ste eeuw voor filosofische en theologische opvattingen, die o.a. de nadruk leggen op historisch-kritisch onderzoek van de Bijbel en de geloofsleer.

Het (theologische) modernisme streefde naar een verzoening van de geloofsleer met ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. Paus Pius X ontwikkelde zich tot een vurige anti-modernist, die de nieuwe opvattingen als een gevaar zag voor de ware godsdienst en de godsdienstbeleving. Van de geestelijkheid eiste hij de anti-modernisteneed, een uitgebreide eed van trouw aan de kerkelijke leer.