Hoogfeest van Pasen


Locatie: Hilvarenbeek
Zondag van het kerkelijk jaar: Hoogfeest van Pasen
Pastor(es): pastoor Steven Barberien
Lector(en): M. de Brouwer
Misdienaar(s): Cees van Gils
Zang: Willibrorduskoor

Intenties:

Fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel; Jo Hesselmans-Schepens;  Ad en Tonnie Otte-van Pruissen en zoon Anton;  Henk van Beusekom;  ouders van Gisbergen-van Dommelen en kleinzoon Arjan;  Jo Geraerts-Timmermans;  overl. ouders Kees Maas en Marie Maas Verhagen en schoonzoon Piërre;  vader en moeder Schepens-Ansems namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen vw. verjaardag moeder;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Louis van Gils;  Ria van Gastel-van Esch en overleden ouders van Esch-Versteijnen en Cees van Esch;  overl. ouders van Gastel-van Vroenhoven;  Jan van Wezel; overl. ouders van Gestel-Schoonis, zoon Jan en dochter Joke; overl. ouders van Steen-Melis;  Cees Vos;  Iveke v.d.Broek-van Gils;  overl. ouders Elings-Dirkx;  Miet Elings; Jan Reijrink vw. zijn jaargetijde;  Martien van Riel namens Berdie;  Trees en Jan Spieringhs namens Berdie; Nico Toonen en schoondochter Rita;  Frans de Bruijn;  Jan van Oort vw. jaargetijde;

Susane Gill vanwege haar 1e jaargetijde

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie