Geschiedenis begraafplaats Hilvarenbeek

Eén deel was bestemd voor rooms-katholieken, een ander voor protestanten en een derde deel voor andere gezindten of voor hen die geen geloof aanhingen. Van het gemeentebestuur mocht bij het begraven geen onderscheid worden gemaakt tussen personen. De parochie wilde een eigen parochieel kerkhof, zonder het te delen met anderen. Zij wilde kunnen beslissen over wie er wel of niet werd begraven en welke graftekens waren toegestaan.

De katholieken legden een nieuw parochiekerkhof aan naast de bestaande, algemene begraafplaats. In 1855 kregen ze van de minister van Binnenlandse Zaken toestemming hun deel van de algemene begraafplaats te blijven gebruiken tot de grond van het nieuwe parochiekerkhof was ingeklonken.

Nadat de parochie het katholieke gedeelte van de algemene begraafplaats had aangekocht, werden beide percelen in 1856 ingezegend. Het kerkbestuur herstelde de verdeling in klassen en stond vanaf 1869 het metselen van grafkelders toe.

In 1903 is het kerkhof uitgebreid door een grondruil met de joodse familie Sam Lion. Ook werd toen de poort aan de Doelenstraat en de meidoornhaag om het kerkhof geplaatst.

kerkhof hilvarenbeek doelenstraat