Een nieuwe leer met gezag

Kracht van gezag

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De invoering van de avondklok heeft vele reacties opgeroepen, met rellen en geweld tot gevolg. Nu kun je voor en tegen een maatregel zijn maar geweld en vernieling van andermans eigendommen is toch een stap te ver en geen oplossing. Gezag en autoriteit liggen duidelijk onder vuur en zijn in crisis.

Een nieuwe leer met gezag, daarover horen we vandaag in het evangelie van Jezus. Als je gezag wilt uitstralen, dan moet je authentiek overkomen. Iemand die iets verkondigt en zelf niet het voorbeeld geeft, die maakt zichzelf als gezagsdrager onbetrouwbaar. Wat Jezus zegt, doet hij ook. In zijn verkondiging spreekt Hij niet alleen over de liefde van God en de liefde tussen mensen, Hij laat dit ook zien aan de mensen. Met zijn gezag verjaagt Jezus zelfs boze geesten, wat alleen God zelf kan.

Dat Jezus als een bijzondere profeet zou komen heeft Mozes al in het Oude Testament voorspeld. In de eerste lezing hoorden we: ‘Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen opstaan, naar wie gij moet luisteren.’ Een nieuwe leer met gezag, ervaren wij ons katholiek geloof ook zo? Of vinden we het beklemmend en worden wij in onze vrijheid beperkt?
De waarheid zal u vrijmaken, schrijft de evangelist Johannes. Inderdaad, als je Jezus als de Waarheid, de Weg en het Leven aanvaardt, geeft je dit echte vrijheid, omdat je dan Gods liefde hebt ontdekt. We hebben als geloofsgemeenschap de opdracht de stem van God op het spoor te komen en daarnaar te luisteren om de smalle weg naar de hemel te volgen. Nieuwe mensen worden met een nieuw en liefdevol hart geboren; dat is de roeping van iedere mens. Diegenen die naar de wereld luisteren, die bewandelen de brede weg naar ondergang en vernietiging. Ze geloven meer in leugens dan in de waarheid.

Er zit altijd een zekere spanning tussen oud en nieuw, tussen traditie en vernieuwing. Telkens maar nieuwe producten aanschaffen is niet noodzakelijk beter. Alles wat nieuw op de markt komt, dient eerst getest te worden om te controleren of het wel een goed product is, voor het verkocht kan worden. Nieuwe technologie of nieuwe producten hebben in het begin altijd kinderziekten. Niet elke vernieuwing is noodzakelijk beter.
Nieuw leven of vernieuwing brengen in de kerk, is de opdracht voor iedere christen. Hoe doe je dit? Een goed spiritueel klimaat in de parochie is daarbij essentieel want zo kan God de harten van de mensen raken. Maar er is meer nodig.

Deze week volgde ik via Zoom een uitzending van een Engelse priester, Stephen Wang uit London. Hij heeft een reeks van tien catechesefilms gemaakt voor jong en oud. Het project heet Sycamore. Het heeft tot doel de relevantie van het geloof voor het dagelijkse leven ter sprake te brengen. Het biedt de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en het geloof en ideeën te delen. Ik denk dat dit een weg is die we als kerk dienen te bewandelen, namelijk het geloof op een nieuwe en verfrissende wijze brengen, zodanig dat het aanspreekt en de harten van de mensen raakt. Ons prachtige katholieke geloof ter sprake brengen is nodig om het vuriger te beleven. Als christenen mogen we erop vertrouwen dat bij de verkondiging van het geloof de kracht van de H. Geest inzicht geeft in ons geloof. Dankzij het geloof in Jezus sta je sterker in het leven en leer je je over te geven aan de H. Geest. Geloven in God is immers je durven toevertrouwen aan God, die je liefheeft, die voor je zorgt en doorheen het leven leidt.
Alle christenen die als volwassenen het geloof hebben aanvaard en zijn gedoopt, vertellen dat ze het geloof als een bevrijding hebben ervaren, omdat ze de vreugde van Gods liefde hebben ontvangen.

Inderdaad, het geloof in God zorgt ervoor dat wij nieuwe menen worden met een nieuwe kijk op het leven, dankzij Jezus, de Nieuwe Profeet en de Nieuwe Leraar. Moge deze gedachte ons inspireren en aansporen om in het dagelijks leven te blijven getuigen van onze God die liefde is en die er voor ons is als wij Hem nodig hebben.

Printversie