De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging en de Eucharistie

Vijf broden en twee vissen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De vakantie is een ideale tijd om stil te staan bij de diepere waarden in het leven, om rust te nemen en de stilte op te zoeken. In de stilte spreekt God tot ons. Zij geeft ons de gelegenheid na te denken over waar wij staan in ons geloofsleven. Stilte is waardevol en werkt helend, als we zorgen hebben of moeilijkheden ondervinden. Ze geeft het leven meer diepgang. Er zijn zelfs heiligen die hun hele leven in stilte, gebed en meditatie hebben doorgebracht, zoals de heilige Charbel uit Libanon van de Maronitische kerk. De heilige Charbel was een priesterkluizenaar die vanuit zijn intense verbondenheid met God en de wijsheid van de heilige Geest vele mensen goede raad heeft gegeven. Na zijn dood zijn er op zijn voorspraak vele wonderen gebeurd.

Naar aanleiding van het evangelieverhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, dat we zojuist hebben gehoord, is het goed stil te staan bij de diepere laag van dit verhaal. Het heeft vele verwijzingen naar het wonder van de H. Eucharistie. Het is boeiend te ontdekken dat er tussen de vele verhalen in de Bijbel verbanden zijn. Als je die mag vinden, dan zie je hoe prachtig de H. Schrift in elkaar steekt.
In het begin van het verhaal staat dat Jezus de berg op gaat. De berg is in de Bijbel de plaats bij uitstek voor de ontmoeting van God met de mensen. Denken we maar aan de berg Tabor, waar Jezus van gedaante verandert in aanwezigheid van Petrus, Johannes en Jakobus. Op de berg Sinaï ontmoet Mozes God en krijgt hij de twee stenen tafelen met daarop de tien geboden. Nu is het sacrament van de H. Eucharistie het moment bij uitstek voor de ontmoeting van God met de mensen.

Verder in het verhaal staat dat Jezus en de mensen gaan zitten. Jezus onderricht hen over het Koninkrijk van God. In de H. Mis kunnen we dan denken aan de liturgie van het woord van God, waarbij iedereen gaat zitten en luistert naar wat God ons in de lezingen te zeggen heeft. Het woord van God is eeuwenoud; toch blijft het actueel en het inspireert ons christen te zijn in deze tijd. Ook wij worstelen nog steeds met de beproevingen van het leven en met goed en kwaad. Bovendien zijn waarden als eerlijkheid, trouw, liefde en goedheid van belang voor alle mensen van alle tijden.
Het wonder van de broodvermenigvuldiging in het evangelie gebeurt door Jezus met medewerking van mensen: de jongen met vijf broden en twee visjes biedt Jezus zijn eten aan. Jezus doet dan het wonder en geeft mensen overvloedig te eten. God laat zien dat Hij een gulle Gever is; God is een en al goedheid en liefde en wil onze medewerking aan Zijn plannen.
De H. Eucharistie vier je ook met de medewerking van eenieder die daarbij aanwezig is: de liturgische bedienaren en de gelovigen. In de Eucharistie offert Christus zichzelf op het altaar aan God de Vader. Wij mogen ons daarbij aansluiten en bieden onze gaven, gebeden en offers aan God aan, opdat Hij ze aanneemt en omvormt. Wat is dit toch een groot wonder van Gods liefde waarvoor we dankbaar mogen zijn: de gaven van brood en wijn worden aangedragen op het altaar en worden omgevormd tot het Lichaam en het Bloed van Christus, en wij mogen Jezus ontmoeten in de H. Communie.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons en daarmee zijn liefde voor ons getoond.

Opmerkelijk in het evangelie is dat Jezus zich niet laat uitroepen tot koning en op een troon wordt verheven maar dat Hij zich terugtrekt om alleen te zijn. Jezus wil niet dat Hij een soort van Tovenaar op afroep wordt en dat mensen komen voor de sensatie. God is geen Sinterklaas maar wil dat mensen Hem liefhebben. God wil geloof en vertrouwen bij de mensen zien groeien en daarom trekt Hij zich terug, opdat zij Hem zouden zoeken met meer verlangen en Hem vinden en beminnen. 

Broeders en zuster in Christus,
Het mysterie van Gods liefde kun je alleen maar ontdekken als je het stil weet te maken in je hart en dan het voornemen maakt mee te werken aan de komst van zijn Koninkrijk van liefde. Goede wijn heeft tijd nodig om te rijpen. Zo heeft het geloof tijd nodig om te groeien door erover na te denken.
Moge God ons de genade van inzicht en wijsheid schenken om te groeien in geloof, hoop en liefde. Amen.

Printversie