Sint Paulus

Beeld St. Paulus in de Willibrorduskerk te Diessen

Met Petrus is de H. Paulus ťťn van de kopstukken van de Kerk. Hun feestdag is dan ook dezelfde: 29 juni. Paulus heeft Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na Jezusí kruisdood heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd.

De H. Paulus heeft in zijn linkerhand een zwaard, de rechterhand is ten hemel geheven. Het beeld staat links in het priesterkoor.

Paulus heet aanvankelijk Saul(us) en komt uit Tarsis, een Fenicische havenstad in Zuid-Spanje. Als jongen moet hij al naar Jeruzalem zijn verhuisd. Hij is een leerling van de beroemde joodse leermeester GamaliŽl. Als vurige, wetgetrouwe jood moet hij niets hebben van de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth.

Bekering†
We horen voor het eerst over hem bij de steniging van Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheid. De beulen leggen hun mantels neer aan de voeten van Saulus. Hem is er alles aan gelegen de volgers van Jezus uit te roeien. Daartoe heeft de Hoge Raad te Jeruzalem hem zelfs volmachten gegeven. Paulus heeft het recht huizen van verdachten binnen te dringen om te controleren of er volgelingen van Jezus wonen...

Deze Saulus komt tot inkeer als hij op weg naar Damascus van zijn paard wordt gegooid door een lichtflits en een stem uit de hemel: ďSaulus, waarom vervolg jij Mij?Ē Daarna is hij de meest fanatieke verdediger van Jezus' leer. Hij krijgt de naam Paulus.
Hij zou in 67 na Chr. onder keizer Nero de marteldood gestorven zijn.

In de 4de eeuw wordt Paulusí gebeente aangetroffen in een wijnberg even buiten de stad Rome. Op die plek wordt ter ere van hem een basiliek gebouwd, die wij nu kennen als de Sint-Paulus buiten de muren.

Reizen
Paulus onderneemt talrijke reizen om de christenen in het Middellandse Zeegebied te steunen. Zijn laatste reis brengt hem als gevangene naar Rome. Daar krijgt hij huisarrest, maar hij mag er wel iedereen ontvangen. Hij houdt twistgesprekken met de Joden en kan maar niet begrijpen dat zij Jezus niet erkennen als Gods zoon.
Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel 'De Apostel' heeft gekregen.

Patronaat
Paulus is patroonheilige van de theologen en van tentenmakers en aanverwante beroepen als textielarbeiders, tapijtknopers, touwslagers en leerbewerkers.

Kunst
In de christelijke kunst wordt Paulus tot en met de middeleeuwen meestal afgebeeld met een kaal hoofd; vanaf de Renaissance ook met haren op zijn hoofd. Hij heeft steeds een weelderige baard. Dit alles zijn symbolen van wijsheid en eerbiedwaardigheid.
Daarnaast wordt hij afgebeeld met een zwaard, waardoor hij onthoofd is, en met een boek, de Bijbel.†