Mozes en de tien geboden

Mozes en de tien geboden

Het volk van Israël trekt door de woestijn. Na dagenlang lopen komen ze bij de berg Sinaï. “Hier blijven we een tijdje,” zegt Mozes. “Dan kunnen jullie een beetje uitrusten.” Terwijl het volk de tenten opzet, klimt Mozes de berg op.

Als hij eindelijk boven is, hoort hij de stem van God. “Ik ben de God die jullie heeft bevrijd uit Egypte. Nu wil Ik afspraken met jullie maken, zoals vaders en moeders afspraken maken met hun kinderen. Als jullie je aan Mijn regels houden, zal Ik altijd goed voor jullie zorgen. Mozes, zoek twee grote platte stenen waarop je kunt schrijven.” Al gauw vindt Mozes twee geschikte stenen.

God zegt: “Ik geef jullie tien regels die je kunnen helpen een goed mens te zijn. Het zijn de tien geboden. Ik geef ze, omdat Ik van jullie hou en graag heb dat het goed met jullie gaat. Schrijf ze maar op...”

Mozes schrijft alles op de twee stenen. Als hij klaar is, begrijpt hij dat er iets bijzonders is gebeurd. God heeft tien mooie leefregels aan de mensen gegeven.

 

De tien geboden

  1. Ik ben de enige God. Vergeet dat nooit.
  2. Bedenk niet zelf een God. Maak ook geen beelden van Mij. Dat is niet goed, want niemand weet hoe Ik eruitzie.
  3. Jullie mogen niet vloeken of schelden.
  4. Als jullie zes dagen hebben gewerkt, moeten jullie daarna één dag uitrusten. Die zevende dag moet een bijzondere dag zijn.
  5. Hou van je vader en moeder, zoals zij van jou houden. Zorg voor hen, zoals zij voor jou zorgen. Geef ze wat ze verdienen.
  6. Je mag niemand doodmaken.
  7. Wees elkaar trouw als man en vrouw. Probeer altijd een echte vriend te zijn. Zorg ervoor dat mensen op je kunnen rekenen.
  8. Je mag nooit iets stelen. Je kunt niet blij zijn met iets wat niet van jou is.
  9. Vertel geen leugens. Zorg dat de dingen die je zegt, waar en goed zijn.
  10. En tenslotte wil ik niet dat jullie jaloers zijn op elkaar. Wees tevreden met jezelf en met wat je hebt.

Naar 'Bijbel voor kinderen' van Marianne Busser & Ron Schröder

 

Leefregels van Jezus
Als er geen regels zijn, wordt het een chaos op de wereld. Geen verkeersregels op straat, geen regels op school… Stel je voor!
Mensen hebben regels nodig. Afspraken die maken dat we goed kunnen samenleven. God heeft met ons dergelijke afspraken gemaakt door ons de tien geboden te geven. Ze zorgen ervoor dat we gelukkig kunnen samenleven.

Jezus heeft de tien geboden samengevat in twee belangrijke punten:

Kijk maar naar dit filmpje.

Rap over de tien geboden

Hier een leuke rap over de tien geboden.