logo oekumene

Jaarverslag 2014 - 2015 Werkgroep Oecumene

De werkgroep oecumene richt zich vooral op het vergroten van de betrokkenheid tussen parochianen van de Norbertusparochie en leden van de Andreasgemeente in Hilvarenbeek en omgeving. Het doel is het bevorderen van Ďeenheid in verscheidenheidí.

Activiteiten 2014/2015

De werkgroep heeft de volgende activiteiten georganiseerd:

In 2014 Ė 2015 was een groep van tien tot twintig personen min of meer regelmatig betrokken bij de activiteiten, met name bij de meditatie-avonden en Vrouw en Geloof. Uitschieter was de bijeenkomst bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Vrouw en Geloof. Hierbij waren ongeveer veertig vrouwen aanwezig.

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Oecumene bestond in 2014/2015 uit:
Dick Lemcke, Franc Boer, Gerdy Klerks, Kees Machielsen.

Conclusie
De werkgroep ziet de plaatselijke oecumene graag als een zaak die het hele jaar door leeft. Oecumene als gemeengoed van alle gelovige mensen. De pastores Steven Barberien en Gust Jansen (Norbertusparochie) en ds. Annemarie Hagoort dragen de oecumene een warm hart toe.

De besturen van de beide plaatselijke kerken hebben de mogelijkheid contact te hebben. Het is goed ook op organisatorisch gebied de kansen van oecumene te zien en te blijven benutten.

De activiteiten zijn zinvol, krijgen ruime aandacht en worden komend jaar voortgezet. Speciale aandacht vraagt wel de bezetting van de werkgroep. Het blijft belangrijk dat de werkgroep geworteld blijft in de hele parochie / gemeente.

Tevredenheid
Wij zijn tevreden over de opkomst bij de adventsmeditaties, de week van de eenheid en de bijeenkomsten Vrouw en Geloof.

Het Nu
Sinds Annemarie Hagoort in september 2015 als predikant is beŽdigd is er overleg tussen de pastores en zien wij als werkgroep de toekomst zonnig tegemoet.†Ook heeft Steven Barberien een vol jaar meegedraaid in de werkgroep.