Zoeken en vinden

Graf met windels met licht van de uitgang

Steven Barberien

Deze ochtend zijn weer heel wat kinderen in de weer met het zoeken naar paaseieren. Het leukste is die ervaring wanneer de eieren ook echt verstopt zijn en niet zomaar in het zicht liggen. Als je iets zoekt en het dan vindt, is de vreugde des te groter.
Ook Maria Magdalena en de twee leerlingen zochten naar Jezus op de plaats waar zijn lichaam moest liggen, maar ze vonden Hem niet. Het moet voor hen in eerste instantie zeer verontrustend geweest zijn. Ze zochten maar vonden niet.
Wat ze daar wel vonden, heel onverwacht, was geloof in Jezus. Door het zien van het lege graf met de zwachtels van de dood kwamen ze tot geloof. ‘Jezus leeft’ is hét paasgeloof dat de eeuwen door is aangereikt aan iedereen op zoek naar waarheid. Zo is met dat lege graf letterlijk uit de doeken gedaan wie Jezus is: Gods Zoon, gekruisigd en verrezen.

Hoe staat het dezer dagen met ons paasgeloof? Dragen wij als christenen die vreugde van het begin nog uit? Roepen wij, net als Maria Magdalena, er mensen bij om getuige te worden van het lege graf en van ons hart vol geloof? Onze kerken in het westen zijn mooi en groot, maar ze beginnen meer en meer te lijken op lege grafkamers. Op zich geen probleem als de mensen die er zijn, niet in de knel zouden zitten door verdriet en rouw om wat uit het zicht verdwenen is: de grote volkskerk van weleer… Christenen moeten blijdschap blijven uitstralen. Wij mogen trachten overtuigend te werk te gaan, om met elkaar ons geloof handen en voeten te geven.
In die zin is het vieren van Pasen ook een moment in het jaar om ons te bezinnen op ons persoonlijk gelovig engagement. Wat geloven wij nu en wat niet? Hoe stevig is dat verankerd is ons bestaan? Hoe blij maakt het ons of hoeveel kracht putten we eruit?

Het antwoord op al deze vragen zal voor ieder van ons anders zijn. Immers, geloof is iets heel persoonlijks. Geloof begint of ontstaat daar waar je zoekt en vindt. Misschien vind je niet wat je in eerste instantie zoekt, maar geeft het je wel antwoord op je levensvragen. Zou het kunnen dat niet wij God zoeken maar dat het God is die ons zoekt?

Pasen is een moment om te vinden en om gevonden te worden… Immers, degene die zoekt naar een paasei, heeft plezier wanneer hij het vindt. Maar degene die het verstopt heeft, ondervindt hetzelfde plezier… God heeft voor ieder van ons het geluk weggelegd en Hij deelt in onze vreugde wanneer we dat vinden!
Zalig Pasen wenst Hij ons allen toe!

Alleluia

Printversie