Zien in het licht van Pasen

Pasen

Steven Barberien

Hij hangt er zowat bij, tweede paasdag. Het is in veel landen geen vrije dag en ook kerkelijk gezien is tweede paasdag niet anders dan derde paasdag. Opgepast, daarmee wil ik niet zeggen dat tweede paasdag voor de kerk geen feestdag is. Integendeel! We vieren niet twee dagen Pasen maar acht dagen! Pas volgende week zondag, met de zogenaamde ‘Beloken Pasen’, is het hoogfeest ten einde… en de paastijd zelf duurt vijftig dagen tot en met Pinksteren…
Alles draait om Pasen, alles staat of valt met de verrijzenis van Jezus.

Vaak denken mensen dat Kerstmis het grootste feest is van de kerk. De menswording van God is natuurlijk heel bijzonder en meer dan het vieren waard! Maar de verrijzenis uit de dood is het hoogtepunt. Stel je voor dat Jezus niet verrezen was, dat zijn lijden en de vreselijke kruisdood het einde zouden zijn - dood, amen en uit! Dan hadden we na 2000 jaar niet meer geweten wie Jezus was… Immers, pas ná de verrijzenis begrepen de apostelen en alle volgelingen wat Jezus bedoelde, en - wat meer is -: wie Hij werkelijk was! Dankzij Pasen, dankzij de verrijzenis is Hij door de kracht van de H. Geest bij ons gebleven. En daarom is het geloof in Hem levend en wel tot op deze dag!

Aan dat geloof houden we ons vast! Ook al zien we in onze tijd en onze streken dat velen andere keuzes maken of van God loskomen…
Het mag ons niet doen wankelen, ook al doet het pijn. Het mag onze vreugde om dit feest niet wegnemen, ook al hebben we er verdriet van dat bijvoorbeeld onze eigen kinderen en kleinkinderen dit feest van geloof niet meer met ons willen of kunnen vieren. Pasen is geen feest dat de wonden, de pijn en de littekens van Goede Vrijdag wegneemt, maar het laat ze juist zien. We moeten die zien in het licht van Pasen. Want juist vanuit het glorievolle licht van de verrijzenis ‘zien’ we waar het in leven en geloven op aankomt.

Pasen is het telkens, wanneer we kunnen opstaan uit de verwondingen van het leven. Wanneer we weer lachen na een periode van rouw en verdriet, weer toekomstplannen maken nadat we eerst geen uitzicht meer hadden. Weer geloven ondanks alle twijfels… Pasen is het inderdaad wanneer wij het licht weer zien stralen!

Amen.

Printversie