Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld

Paneel 5 communiebank Willibrorduskerk diessen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, woorden van Johannes de Doper uit het evangelie, die we in elke H. Mis voor de Communie horen. Welke betekenis geven wij aan deze uitspraak? Sommigen zullen denken aan de onschuld van een lief lammetje. Dit is mooi en waar. Toch gaat deze uitspraak over een diepere waarheid van het lot van de mens. Met een voorbeeld wil ik dit duidelijk maken.

Als je met autopech aan de kant van de weg staat, heb je iemand nodig die alle onderdelen van een auto kent, weet wat er aan de hand is, vervangt wat kapot is, en de auto repareert. Dus bel je de wegenwacht, die je helpt of naar de dichtstbijzijnde garage brengt.
Als we naar het menselijk leven kijken, dan zien we gebrokenheid. We kunnen er niet omheen, we leven in een wereld waar van alles verkeerd gaat: corruptie, gebroken huwelijken, geweld, leugens, oorlogen enz. Wie zal ons redden uit deze chaotische toestand waarin de mens geteisterd wordt door het kwade? Wie wijst ons de weg naar een nieuwe en barmhartige wereld?
Alleen in het geloof kun je daarop een antwoord vinden. Geen mens, geen politicus ter wereld is in staat de crisissen die we nu meemaken, op te lossen. Wie anders kan die gebrokenheid van het menselijk bestaan beter herstellen dan God, die de mens geschapen heeft en alles weet van zijn lichaam en ziel? Daarom heeft God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden om de mens te helen en een andere levensstijl te promoten. In een wereld die verdeeld is door vergelding, haat, ontevredenheid, chaos en geweld brengt Jezus eenheid, barmhartigheid, harmonie en vrede. De wortels van het kwade zitten in hebzucht, genotzucht en machtsmisbruik. Wie zal ons redden van deze kwade krachten en begeerten?

In het Jodendom werden offers van dieren gebracht tot vergeving van de zonden. In het christendom is er maar ťťn offer, namelijk van het leven van Jezus op het kruis. Dat offer vieren we in elke H. Eucharistie en is bedoeld tot vergeving van onze zonden. We hebben de H. Eucharistie nodig om ons hart te laten vernieuwen door Gods liefde en Gods barmhartigheid.
Wonden genezen of breuken helen is een heel proces en dat vraagt tijd. Tijd heelt wonden, zegt het spreekwoord. Dat geldt voor lichaam ťn geest. Geestelijke wonden kunnen alleen genezen door een klimaat van liefde en barmhartigheid. Alle mogelijke conflicten zijn te herleiden tot een tekort aan liefde en respect. Mensen die in hun jonge jaren geen of weinig liefde hebben gekend, zijn vaak niet in staat anderen lief te hebben. Daarom zijn gezinnen waarin liefde en zorg voor elkaar centraal staan, zo belangrijk voor de opbouw van kerk en samenleving.

Er is veel aan de hand in onze samenleving door de vele veranderingen die op ons afkomen. De groeiende onrust en ontevredenheid over de economie met haar door de inflatie toenemende faillissementen, onre-delijke wetten en maatregelen van overheidswege, het zijn alarmsignalen die afgaan in de samenleving, met mogelijk revoluties in het vooruitzicht. Zal onze Westerse beschaving dit overleven? Welke leider in kerk en samenleving kan ons een betere toekomst brengen? Wat kunnen wij als christenen doen in zoín situatie? Hierop een antwoord geven is niet eenvoudig. Eťn ding is duidelijk: we hebben elkaar en God nodig om deze tijd aan te kunnen.

Emeritus paus Benedictus schreef in zijn testament: Houd stand in het geloof en laat u niet in verwarring brengen. Inderdaad, aan God dienen we steun en redding te vragen om ons te helpen in deze verwarrende tijden. Als de mogelijkheden van de mens ophouden, dan kan God toch nog alles ten goede leiden.
Moge deze gedachte ons helpen moed te houden in deze tijd en ons inspireren de hoop te blijven vasthouden op een betere toekomst die eenmaal zal aanbreken. Amen.

Printversie