Wereldvrede

Vredesvlag

Marc Massaer

Broeder en zusters in Christus,

Vanavond kijken we terug naar 2021, dat voor iedereen op de wereld een zeer bewogen jaar was. We werden heen en weer geslingerd tussen hoop en teleurstelling, tussen ziekte en gezondheid, tussen vreugde en verdriet, tussen angst en opluchting, tussen dood en leven. Het was een jaar van vrijheid en beperkingen, van eenheid en verdeeldheid, van vrede en onvrede.
Wat zal 2022 allemaal brengen? We weten het niet maar de beslissingen die in 2021 genomen zijn, zullen doorwerken in het jaar 2022. Er staan grote veranderingen voor de deur, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Er zullen mooie momenten zijn en beproevingen.

Als christenen willen we dit jaar stellen onder de bescherming van Maria, de Moeder van God. Zij is de koningin van de vrede en wil dat wij de vrede in onze harten bewaren door te vertrouwen op Jezus en te leven volgens het woord van God. Traditioneel is 1 januari Wereldvrededag. Dit jaar is het de 55ste editie. Vrede heeft alles te maken met mensen die tevreden zijn met wie ze zijn, hoe ze leven en wat ze hebben. Onvrede ontstaat door conflicten, onwetendheid en door mensen die geen doel hebben in het leven.
Het Vaticaan heeft voor de 55ste Wereldvrededag drie instrumenten gekozen om een duurzame vrede te creŽren, namelijk:

1. een goede communicatie tussen generaties;
2. een goede vorming of opleiding;
3. werk.

Inderdaad, open en eerlijk met elkaar communiceren zorgt voor harmonie. Jong en oud kunnen van elkaar iets leren. De oude generatie kan levenswijsheid doorgeven en de jonge generatie is meestal heel handig met de nieuwe technologie. Het is nodig samen dingen te bespreken en uit te praten om eensgezind het ideaal van vrede in het gezin en in de samenleving uit te dragen. Vervreemding en conflicten ontstaan vaak door misverstanden, te weinig contact met elkaar en door dingen niet uit te praten. Ook is een goede communicatie met en over God nodig om echte vrede in je hart te mogen ervaren. Jezus is immers de Vredevorst die oneindig liefdevol en barmhartig is.

Een tweede instrument voor vrede en tevreden mensen is kennis verwerven en een goede opleiding volgen. Het herkennen van je eigen onwetendheid of het erkennen dat je niet alles weet, geeft je de gouden sleutel in handen tot het verwerven van kennis en wijsheid. Wie vooruitgang wil boeken in het leven dient een open houding van nieuwsgierigheid te hebben voor nieuwe dingen. Je bent nooit te oud om te leren en wijsheid van anderen op te doen. Mensen die denken dat ze alles zelf het beste weten, die blijven stilstaan kunnen voor vele conflicten zorgen, omdat ze zich afsluiten voor anderen. Naast kennis verwerven is een vak leren of jezelf bekwamen in een of ander domein boeiend om weer andere talenten tot ontplooiing te brengen.

Een derde instrument voor meer vrede is werk of een andere bezigheid† hebben.
Niets doen of geen werk hebben is niet goed. Bezig zijn en je dienstbaar inzetten voor kerk en samenleving zorgt voor voldoening in het leven. Niets doen of ledigheid is vaak aanleiding tot ontevredenheid en allerhande verslavingen. Door dienstbaar te zijn maak je andere mensen gelukkig en dat geeft innerlijke vrede. Bovendien mag je vaak dankbaarheid terug ontvangen.

Vrede is een geschenk van God. Als christenen kunnen wij† ons steentje bijdragen aan een vreedzame samenleving door God en iedere mens datgene te geven waar hij recht op heeft. God heeft recht op onze wederliefde en ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan om zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Moge de H. Maria, Moeder van God, ons bijstaan en helpen om te werken aan en te bidden voor die vrede met God en met alle mensen van goede wil. Amen.

Printversie