Wat is waarheid?

Een halve waarheid is een hele leugen

Steven Barberien

Nog even en de paastijd zit er weer op. Weet u nog hoe we Pilatus op Goede Vrijdag hoorden zeggen: “Wat is waarheid?” Nu, tussen Hemelvaart en Pinksteren, horen we hoe Jezus bidt dat zijn leerlingen toch in de waarheid mogen blijven…, maar welke waarheid is dat dan?

Een heleboel mensen doen alsof er geen waarheid meer bestaat, alsof alles betrekkelijk is: “Dat vindt u”, zeggen ze dan, “maar ik voel dat anders!” Daarmee lijkt het alsof datgene waar is wat ik waar vind. Mijn waarheid en jouw waarheid kunnen zo mijlenver uit elkaar liggen. Over het begrip waarheid zo opgevat praat Jezus niet in het evangelie. Jezus spreekt over wat is. “Ik ben de Weg, de Waarheid, het Leven.” Hij zegt niet dat Hij doet alsof Hij de Waarheid is, of dat Hij de waarheid in pacht heeft, of dat Hij één van de vele waarheden is… Neen, Hij is de Waarheid. En wie blijft in Hem, blijft in die waarheid.

Waarheid is goed, maar kan ook hard zijn. Want als je eens goed de waarheid wordt gezegd, kan dit pijnlijk confronterend zijn. Een loopje nemen met de waarheid of haar geweld aandoen, komt tegenwoordig in het nieuws als ‘fake-news’. Op den duur weet je gewoon niet meer waar de halve waarheid ophoudt en de hele leugen begint. De Blijde Boodschap die Jezus brengt, is geen fake news. In Hem is geen bedrog te vinden.
De verleiding anders dan de waarheid te spreken, kan groot zijn voor ons. De invloed van de wereld heeft vat op ons denken, spreken en handelen; met name door de media, meer bepaald door reclame.
Wat goed, waar en echt is, wordt bepaald door het beeld dat ons wordt geëtaleerd in de spots op tv. Als je eens nuchter gaat nadenken over wat hiervan de gevolgen zijn op ons leven, consumeren en geloven…, dan lijken plotseling die woorden van Jezus niet zo vreemd meer, over in de wereld zijn maar niet van de wereld zijn.

Het vraagt nogal wat van een mens om tegen de gangbare mening in de weg van Jezus te gaan. Standvastig zijn in geloof en leven, ondanks alle verlokkingen van het kwaad, het is geen sinecure. Daar kan je best wat hulp bij gebruiken. En juist daarom bidt Jezus om die hulp. De Helper, de H. Geest moge zo over ons komen, opdat ook wij in de waarheid God toegewijd mogen zijn.

Amen.

Printversie