Waakzaam zijn

allerzielen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De inbraken van de laatste weken in Hilvarenbeek hebben vele mensen doen opschrikken. Ze waarschuwden ons dat we alert moeten zijn op dieven. In de donkere dagen van november en december proberen criminelen zich elk jaar weer op gewelddadige wijze meester te maken van geld en waardevolle spullen. Buurtpreventie met WhatsApp-groepen zorgt ervoor dat je waakzaam bent in je eigen omgeving en snel verdachte figuren aan elkaar kunt doorgeven.
Waakzaam zijn, daartoe roept de evangelielezing in deze adventsperiode ons op, niet voor duistere figuren maar voor de komst van het licht van de wereld, Jezus Christus. Jezus is komende en wil binnenkomen in ons hart. Is Jezus echt het centrum van ons leven? Hebben wij er alles voor over om Hem de eer en dank te brengen die Hem toekomt ?

De advent is een genadevolle tijd om ons voor te bereiden op de geboorte van Jezus Christus. Door de drukke agenda is ons geloof misschien wat ingedommeld en nemen we niet voldoende tijd voor onze Heer Jezus Christus. De verplichtingen van gezin en werk nemen ons zo in beslag dat het geloof in Jezus wat in verdrukking raakt. Er is meer in het leven dan uitgaan en de koortsachtige, economische drukte rond Sinterklaas en Kerstmis. De advent is de ideale tijd om meer stil te staan bij ons geloof in Jezus, zodat we onze liefdevolle band met Jezus vernieuwen.

Weest waakzaam, wat betekent dat voor ons christenen in deze tijd?
Jezus zegt dit woord tot ons vandaag: Wees waakzaam, want voor je het beseft, luister je naar hen die zeggen dat je alleen voor jezelf moet leven. Wees waakzaam, want voor je het doorhebt, volg je hen die recht praten wat krom is, namelijk dat heel veel geld en heel veel bezit het enige is wat telt. Wees waakzaam, want voor je het weet, vind je het helemaal niet verkeerd dat anderen onrecht wordt aangedaan, zolang dat onrecht jezelf maar niet treft. Wees waakzaam, want voor je het beseft, breng je niets meer op voor je naaste en word je onverschillig voor mensen in nood. Wees waakzaam, want voor je het doorhebt, zeg je dat iedereen maar zijn eigen boontjes moet doppen. Ons wťl iets aantrekken van wat er rondom ons gebeurt, dat is wat Jezus van ons vraagt en waartoe de advent ons aanspoort.

Waakzaam zijn, er niet zomaar op losleven zoals in de tijd van Noach, en het geloof bewaren is de opdracht die wij meekrijgen in deze adventstijd. De H. Paulus roept ons op ons te laten verlichten door de levensstijl van Jezus Christus en ons te wapenen tegen de storm van immo≠rele daden, zoals drinkgelagen, losbandig≠heid en twist in onze samenleving. Om de lampen van het geloof brandend te houden moeten wij ons wapenen met het licht, het dagelijkse gebed, het Woord van God en de sacra≠men≠ten.
Noach sloeg schijnbaar ook vals alarm toen hij midden in de steppen de ark bouwde. Hier in de woestijn komt toch geen watersnood, hoe kunnen wij verdrinken in het water? dachten de mensen van toen. En dan plotseling - als niemand eraan denkt, terwijl de mensen aan het eten en het feesten zijn - komt de zondvloed, die alles meesleept.

Zo werd het koningshuis van Frankrijk ook plotseling vernietigd door de Franse Revolutie, omdat de Franse Koning Louis XVI geen gehoor had gegeven aan de oproep van God† zijn land toe te wijden aan het heilig Hart van Jezus en aan Maria. Zo werd het machtige tsarenrijk in Rusland overspoeld door de Oktoberrevolutie, omdat tsaar Nicolaas II onverschillig bleef ten opzichte van het lot van het volk. Wie niet horen wil, die moet voelen. Het woord van God is een woord dat wij serieus ter harte dienen te nemen want als we dat niet doen,† krijgen duistere machten de overhand.

In deze adventstijd zingen we elke zondag het lied Rorate Coeli, ruk open de hemelpoort. De hemel kan maar tot ons neerdalen als wij de deur van ons hart opendoen voor Jezus. Vier weken krijgen we de tijd om ons voor te bereiden op Jezus die komende is. Laten we die tijd goed benutten door ons hart en ons geloof te vernieuwen want dan kunnen we pas echt de vrede van Kerstmis vieren. Amen.

Printversie