Vurige liefde

Vlammen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan, zo heeft een hoge functionaris van de Chinese regering de demonstranten in Hongkong gewaarschuwd. Al twee maanden betogen ze tegen de Chinese regering. Wat in Hongkong gebeurt, is een gevaarlijke situatie, die kan escaleren tot een explosieve toestand. Als iemand een vuurtje aansteekt, is het daarna heel moeilijk dit door blussen onder controle te krijgen. Brengen de protesten verandering en nieuw leven voor de bewoners van Hongkong of leiden ze tot vernieling en dood?

In het afgelopen jaar zagen we in de media beelden van bosbranden op de Noordpool, in Portugal en in Frankrijk. Ze waren zeer moeilijk te bestrijden. Vuur heeft zo'n verwoestende kracht dat een landschap totaal kan veranderen. Het wonderbaarlijke is wel dat uit de as van het vuur nieuw leven ontstaat voor bomen en planten. As is zelfs een goede voedingsbodem voor de opbloei van de natuur.

Behalve een vernietigende kracht is vuur ook iets positiefs. Denk maar aan een warm en gezellig kampvuur in de avond bij een feestje, en aan de warmte van de zon in de zomerÖ

Vuur zorgt dus enerzijds voor warmte en licht, anderzijds kan het ook de dood van mens en natuur veroorzaken.

Als Jezus het in het evangelie van vandaag heeft over vuur dat hij is komen brengen op aarde, en hoe Hij ernaar verlangt dat het oplaait, wat bedoelt Hij dan daarmee ?

Met vuur bedoelt Jezus de liefde van God en de kracht van de heilige Geest. Jezus verlangt ernaar dat de mensen in vuur en vlam komen te staan voor zijn blijde boodschap. Dat ze getuigen van Gods liefde in woorden en daden. Van vuur weten we dat het een zuiverende kracht heeft. En zo wil Gods liefde als een vuur de wereld zuiveren van het kwade, en het goede en de liefde in het hart van de mens doen oplaaien.

In onze sterk geseculariseerde wereld vraagt het veel moed en wijsheid van ons, christenen, voor de waarheid van het geloof uit te komen. Als je als christen voor de katholieke waarden zoals het huwelijk en het leven opkomt, dan ontmoet je onvermijdelijk weerstand. Vanzelfsprekend dienen we de vrede tussen mensen te bevorderen maar dit mag niet ten koste gaan van de waarheid. We hebben de leiding van de H. Geest nodig om te weten wanneer we dienen te spreken en wanneer we dienen te zwijgen. Van Jezus weten we dat hij de Vredesvorst is. Toch zegt Hij vandaag in het evangelie: Ik ben geen vrede op aarde komen brengen maar verdeeldheid.†

Nu wil Jezus op zich geen verdeeldheid en oorlog. Wat Hij bedoelt, is dat er door zijn verkondiging automatisch verdeeldheid ontstaat. Hij daagt mensen immers uit in het leven een keuze te maken. Bijvoorbeeld de keuze tussen God dienen of de mammon. Of tussen: Jezus volgen of de wereld. Mensen reageren daar verschillend op.

Tegenover Jezus kun je niet onverschillig blijven. Iedere mens zal een keuze dienen te maken om te laten zien waar hij of zij staat in het leven. In het Lucasevangelie had de oude profeet Simeon het al voorspeld: het kind Jezus is bestemd tot val of opstanding van velen, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van de harten openbaar mag worden.

Broeders en zusters in Christus,
De Heer Jezus nodigt ons vandaag uit met meer vuur ons geloof te beleven en uit te dragen. Dan kan de vonk van Gods liefde overspringen op andere mensen. Elke dag krijgen wij kansen om goede daden te doen en te laten zien dat wij christenen zijn.

Met grote en kleine daden en door attent en liefdevol te zijn naar elkaar, geven wij het signaal af dat alleen de liefde de wereld kan vernieuwen. Wij christenen hebben een geweldig mooi en vreugdevol geloof. Laten wij dit met de genade van God uitdragen. Laten we† meewerken aan de droom van God, namelijk een Koninkrijk van liefde, vrede en rechtvaardigheid. Amen.†

Printversie