Vier wijsheidsspreuken van Jezus

Gelijkenis van de blinden

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als het volk goede leiders heeft, dan is dit een zegen voor het volk, maar als het volk slechte leiders heeft, dan is het volk er erg aan toe. Dit is niet alleen zo in de wereld van de politiek maar ook op religieus vlak.
Het evangelie van vandaag bevat een viertal korte wijsheidsspreuken van Jezus, die ons kunnen helpen een helder zicht te krijgen op het spirituele leven. Laten we ze eens van wat naderbij bekijken.

De eerste wijsheidsspreuk van Jezus luidt: "Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil?" Jezus heeft het hier niet over blinden wier ogen niets zien, maar wel over hen die geestelijk blind zijn. Wie geestelijk blind is, die is in de war over wat goed en kwaad is, verspreidt dwalingen over het geloof en heeft geen heldere kijk op de toekomst. Een geestelijk blinde leider brengt andere mensen in verwarring en sleept hen mee naar een leven dat in strijd is met het evangelie van Jezus Christus en de leer van de kerk. Jezus pleit† hier voor leiders in de Kerk met een heldere visie, waarmee ze mensen naar de hemel leiden, en die zelf een† voorbeeldig leven leiden. Blinde leiders brengen verdeeldheid en praten de zonde goed.
Leiderschap of begeleiding van andere mensen in het christelijk geloof is meer dan alleen maar wat sociaal actief zijn of goed kunnen organiseren en vlot met mensen kunnen omgaan. Dat is wel mooi meegenomen, maar op de eerste plaats dienen spirituele leiders te luisteren naar onze Meester Jezus, het licht van de wereld, en de mensen te leren vertrouwvol met Jezus om te gaan in woord en sacramenten. Goede geestelijke leiders leren de mensen op een christelijke wijze om te gaan met goed en kwaad. Het is een opdracht van elke volgeling van Jezus vanuit de liefde tot God de waarheid van het geloof te verkon-digen en te beleven. Geloven in God maar het niet beleven, dat komt niet overtuigend over. Geen woorden maar daden.

In de tweede wijsheidsspreuk zegt Jezus dat de leerling niet boven zijn Meester staat. De leerling dient goed gevormd te zijn om het geloof ook echt authentiek te kunnen beleven en uit te stralen. Hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven om Jezus en zijn blijde boodschap† beter te leren kennen? Het is niet voldoende alleen maar iets van het geloof te horen in de zondagse Eucharistie. Helaas is er vandaag de dag veel onwetendheid over het geloof. Elke dag dienen we ermee bezig te zijn om vooruit te gaan in het geloof. Op zijn tijd een bezinningsdag inlassen, op bedevaart gaan, extra bidden of een goed boek lezen over het geloof is belangrijk om het levend te houden. Investeren in het geloof is investeren in ons toekomstig leven, en nu al mogen we daarvan de vruchten plukken en later het eeuwig leven. Vrede, vreugde en onderlinge liefde zijn de vruchten van een goed christelijk leven.

Op de derde plaats houdt Jezus ons het verhaal voor van de splinter in het oog van de broeder en de balk in de eigen ogen. Willen we anderen kunnen helpen, dan dienen we eerst onze eigen fouten en zonden te zien en er vergeving voor te vragen aan God om anderen te kunnen helpen in hun christelijk leven. Verander de wereld, begin bij jezelf, zei de priester Phil Bosman.

Op de vierde plaats verkondigt Jezus ons de parabel van de goede boom met zijn goede vruchten. Het gaat bij Jezus niet over hoe je overkomt, maar het gaat Hem over het innerlijk van het hart. Heel mooi zegt Jezus: "Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn." Hierbij mogen we denken aan het grote voorbeeld van zuster Teresa van Calcutta, bekend over de hele wereld vanwege haar inzet voor de stervenden op straat in Calcutta. In haar getuigenis over het geloof, zei ze: "Het gaat er niet om hoeveel we doen, maar met hoeveel liefde we iets doen vanuit ons hart.Ē

Broeders en zusters in Christus,
Het is een heel grote genade een helder zicht te hebben op wat belangrijk is voor ons geloof. Het is de wijsheid van de heilige Geest die ons daarbij helpt en er ons inzicht in geeft. Ook Maria, die overal over de gehele wereld aansporingen heeft gegeven, kan ons daarbij helpen.
Pater Phil Bosmans schreef in zijn boek Menslief, ik hou van je: "Wie het kwaad alleen maar ziet in systemen en structuren en in andere mensen, maakt een fundamentele denkfout. Het kwaad zit veel dieper, in ieder mensenhart... Als het slecht gaat in de wereld, is dat doordat het kwade het hart van de mensen heeft aangetast.Ē
Laten wij ons echter niet blindstaren op alles wat slecht gaat, maar laten we ons hart bepalen door de goedheid en de liefde van onze Meester Jezus Christus. Als christenen dienen we elkaars goede kanten te bevorderen, geÔnspireerd door de grote liefde tot Jezus Christus. Laten wij in deze eucharistieviering speciaal bidden dat Gods goedheid onder ons ook meer en meer zichtbaar mag worden; dat wij laten zien dat wij waarachtige christenen zijn die leven vanuit de liefde tot God en het evangelie van Jezus Christus.† AMEN.

Printversie