Van het concert des levens krijgt niemand een program

Van het concert des levens krijgt niemand een program

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het leven zit vol verrassingen: het kan meezitten en tegenvallen. Naarmate je ouder wordt, besef je dat het niet altijd loopt zoals je zou willen, en dat je het niet onder controle hebt. Van het concert des levens, krijgt niemand een program. Je weet gewoon niet wat de dag van morgen jou brengt, zelfs niet of het goed of kwaad is. Je kunt zelf wel plannen maken en dingen uitstippelen, maar er kan zomaar iets tussenkomen waardoor alles anders wordt.

Als het tegenzit in het leven, komen er vele vragen op. Waarom moet mijn man of vrouw of mijn kind zo vroeg sterven? Waarom treft mij deze ziekte? Waarom is er zoveel geweld in de wereld ? De vraag naar het waarom van het lijden en het kwaad en waarom God dit toelaat, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Ook de profeet Habakuk in de eerste lezing heeft daarmee geworsteld. Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder tweedracht?

Verpletterd onder gebeurtenissen van lijden en pijn dreigt de mens te gaan twijfelen aan de almachtige en liefdevolle God en in ongeloof te vervallen. Iedereen hoopt op een rechtvaardige en liefdevolle wereld zonder geweld en zonder verdriet. Dat deze nog niet gerealiseerd is, kunnen we maar moeilijk verwerken en aanvaarden.

Het is een hele zoektocht en een uitdaging, met het kruis en de tegenslag in het leven te leren omgaan. Ook de apostelen hebben hun tegenslagen te verwerken gekregen. Niet altijd hebben ze succes gekend bij de verkondiging van het evangelie. Daarom komen zij naar Jezus toe en vragen ze Hem om meer geloof. De genade om te †volharden en te groeien in geloof, schenkt alleen God en dat weten zij. Geloven is een proces dat een leven lang duurt en gepaard gaat met vallen en opstaan.

Als je het kruis in je leven tegenkomt, word je beproefd in je geloof. De ene mens wordt boos op God, geeft Hem de schuld van alles wat verkeerd gaat en vervalt in ongeloof; de andere zoekt zijn troost bij God, blijft op Hem vertrouwen en verdiept daarmee zijn geloof. Niemand blijft dezelfde als hij of zij beproefd wordt. De heilige Edith Stein is tot geloof in God gekomen, omdat zij zag hoe een Duitse vrouw die haar man in de oorlog verloren had, zoveel troost een kracht vond bij Jezus.

Dat wij niet tevergeefs een beroep†op God doen, bevestigt de profeet Habakuk met zijn profetische woorden in de eerste lezing : "Al blijft het ook uit, geeft het wachten op een rechtvaardige wereld niet op, want de rechtvaardige blijft leven door zijn trouw." God heeft de mens de vrijheid gegeven keuzes te maken en Hij zal zijn trouwe dienaar of dienares niet in de steek laten.

Meer geloof vragen aan God is, zoals Dostojevsky zegt, meer Ďjaí zeggen tegen het leven en het aanvaarden met heel zijn beklemmende duisternis, en hopen dat het licht eens in volle heerlijkheid zal schijnen.

AMEN.

Printversie