Van bange apostelen tot vurige getuigen

Pinksteren glas-in-loodraam

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In de maand februari trokken er twee zware stormen over de Benelux met als gevolg veel schade aan bomen, auto's, huizen en kerkhoven. Onvoorstelbaar wat een kracht de wind heeft; hij brengt de natuur en de mensen in rep en roer.
Met Pinksteren komt de Kerk in beweging door de kracht van de H. Geest, die de harten van de mensen raakt. Is dit zo maar automatisch? Nee, pas na een intense periode van gebed van de apostelen samen met Maria, ontvangen ze het vuur van de H. Geest en treden ze naar buiten om het geloof in Jezus te verkondigen. De werking van de H. Geest is te zien aan de Kerk, die sterk groeit en vele nieuwe leden krijgt. Actie na contemplatie. De apostelen beginnen niet een eigen zaakje maar voeren de opdracht van Jezus uit om alle volkeren tot leerlingen van Jezus te maken.
We staan er niet zo vaak bij stil, maar de rol van Maria is groter dan wij denken. Onze hemelse moeder Maria is de middelares van alle genade: ze was erbij toen Jezus geboren werd in Bethlehem, en ze ook† bij de geboorte van de Kerk met Pinksteren, als de H. Geest nederdaalt.

Wat doet die H. Geest in het leven van de apostelen en wat kan die H. Geest in ons leven doen?
Van bange apostelen verandert de H. Geest de apostelen in vurige gelovigen, die getuigen van de verrijzenis van Jezus en van Gods liefde. De harten van vele mensen werd geraakt en gewonnen voor die boodschap van bevrijding, omdat ze de wonderen van de grote liefde en barmhartigheid van God mogen ervaren. Dat eerste vuur van de H. Geest hebben we in onze Kerk weer nodig om haar te vernieuwen en de harten van de mensen in vuur en vlam te zetten voor Jezus Christus en zijn blijde boodschap. Geen lauwe christenen maar christenen die ervoor gaan en die de vreugde van het geloof uitstralen.

Daar waar er plotseling vele mensen tot inzicht in het geloof komen en zich bekeren, daar† is de H. Geest actief. Als mensen Jezus als de Verlosser erkennen, waardoor ze zich afkeren van een zondige levensstijl en gaan leven in overeenstemming met de geboden van God, dan is de H. Geest actief. De wereld begrijpt dit niet en staat er vreemd tegenover, omdat zij God niet wil erkennen. Zonder de H. Geest blijft alles doods en star en is er geen vrede in het leven van de mensen.
Het is de H. Geest die alles levend en heilig maakt en in herinnering brengt wat Jezus heeft gezegd. De H. Geest ziet de tekenen van de tijd en weet de ontwikkelingen in kerk en samenleving te duiden. Mensen die tot bekering komen, hoor ik vaak zeggen dat ze in duisternis leefden, toen ze het geloof nog niet kenden, en niets begrepen van het geloof in God. Plotseling werden ze zo geraakt door de H. Geest, door een woord uit de H. Schrift, een preek of een ontmoeting met iemand, dat ze plotseling het licht van het geloof hebben gezien. Wie Jezus eenmaal echt heeft leren kennen, wil niet meer leven zonder Hem.

Alleen mensen die volledig leven in de kracht van de H. Geest, kunnen de Kerk en de samenleving vernieuwen, omdat zij openstaan voor bijzondere gaven van God.
Een van de grootste heiligen van de kerkgeschiedenis, die onterecht zo weinig bekend is, is de heilige Vincentius Ferrer uit Valencia, Spanje, een Dominicaan die leefde van 1350 tot 1419. Hij is een heilige gelijk aan de apostelen, de grootste wonderdoener sinds de dagen van de twaalf apostelen. Vincentius wordt ook wel de dertiende apostel genoemd.† De Kerk erkent officieel 892 van zijn wonderen als onderdeel van zijn heiligverklaring, maar het aantal wordt geschat op honderdduizenden. De bisschop van Telesia zei: Het is voor mij volkomen onmogelijk alle wonderen op te sommen die ik hem heb zien doen, en boekdelen zouden ze niet kunnen bevatten. Dagelijks genas hij talloze zieken; dat was voor hem heel gewoon. De H. Antonius van Padua, een tijdgenoot van Vincentius, bevestigde dat 28 personen door Vincentius uit de doden zijn opgewekt maar dat het aantal veel groter is.
Er waren vele wonderbaarlijke gaven verbonden aan de prediking van de heilige Vincentius. Hij preekte altijd in zijn eigen Valenciaanse dialect, maar iedereen begreep hem duidelijk, welke taal ze ook spraken. Of ze nu Frans, Italiaans, Engels, Grieks of Duits spraken, ze hoorden niet alleen hun eigen moedertaal, maar ook de wijze van uitdrukking in die taal.
In de jaren rond 1415 wordt vermeld dat broeder Vincentius 20.000 joden bekeerde in CastiliŽ, 8000 in het koninkrijk Aragon en 7000 CataloniŽ en meer dan 30.000 in de rest van Spanje.
Als je dit allemaal over de H. Vincentius hoort en leest, is het eigenlijk vreemd dat de Kerk hem niet wat vaker als voorspreker aanroept. De H. Geest wil ons wijzen op de voorspraak van de heiligen die ons willen helpen in onze noden.

Broeders en zusters in Christus,
De H. Geest spoort ons met Pinksteren aan dat ieder op zijn eigen wijze getuigt van ons prachtige geloof in Jezus Christus. We mogen dit niet alleen voor onszelf houden; het is onze roeping dit te delen met anderen, opdat wij vreugde vinden in God en God in ons.

Aan u allen een zalig Pinksteren. Amen.

Printversie