Opvaren

Stroomopwaarts

Steven Barberien

In de Nederlandse tekst van de geloofsbelijdenis staat: “Hij is opgestegen ten hemel.” In Vlaanderen zegt men: “Hij is opgevaren ten hemel” en dat sluit beter aan bij de benaming van dit feest: Onze-Heer-Hemelvaart. Nu is opstijgen iets wat we associëren met een vliegtuig of een luchtballon. Een beweging naar boven. Terwijl opvaren misschien wat minder nadrukkelijk die betekenis heeft. Het is ook een beweging van punt a naar punt b, maar minder tot de verbeelding sprekend, en daarom omschrijft het - wat mij betreft - iets beter wat we vieren.

Want Jezus is niet als een raket de lucht in geschoten. Neen, Hij is ten hemel opgevaren. Hij is van hier naar daar gegaan, waarbij de wolken als een sluier Hem omgeven en aan het zicht onttrekken. Want wat de hemel is, is nog niet voor onze ogen bestemd. De Zalige aanschouwing van God is voor aardse ogen te veel om te kunnen waarnemen.

Elk spreken, elk beeld, elke voorstelling van wat de hemel is, schiet tekort. Het is voor ons, hier en nu, nog niet te bevatten. Maar is het daarom minder waar of minder reëel? De hemel kan je niet in kaart brengen, niet bewijzen of aantonen met berekeningen…

Net zoals de liefde niet aantoonbaar is, bewijsbaar of te berekenen. Liefde is wat je voelt en ervaart. Het zit vanbinnen… Je weet dat het er is, of juist dat het er niet is… Maar waar het zit en hoe het zit, daar kom je nooit achter… Het is of het is niet… Je hebt het of je mist het… maar het bestaat.

De hemel is de liefde van God. Een voltooiing en vervulling van heel ons bestaan en wezen. Als we nu vieren dat Jezus daarheen, daarin is gegaan, dan vieren we eigenlijk ook ons opvaren naar de hemel. Alleen beseffen wij dat dit opvaren ten hemel voor ons heel vaak een stroomopwaarts varen is en dat we daarbij moeten roeien met de riemen die we hebben. Het gaat niet vanzelf… Het vraagt heel wat moeite om het einddoel te bereiken.
In die zin is het niet zomaar een opstijgen, maar inderdaad een opvaren. Maar zolang het de goede kant op gaat, mogen we dit feest van harte vieren!

Printversie