Op zoek naar de Weg, de Waarheid en het Leven

drie koningen

Marc Massaer

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters in Christus,

In de traditie van ons katholieke geloof zijn de drie wijzen uit de evangelielezing de drie koningen geworden: Caspar, Melchior en Baltasar.
De drie koningen zijn drie vrienden die alles wisten over de sterren en de natuur. Drie vrienden, die elk ook hun eigen speciale talenten hadden en die alle drie op zoek waren naar wat zij gehoord hadden: er zou een Redder voor de mensen, een nieuwe Koning geboren worden.†Caspar, Melchior en Baltasas brengen goud, wierook en mirre mee als geschenken voor de pasgeboren koning.

Koning Caspar is heel zijn leven op zoek naar een wijze koning.
Welke koning is zo wijs dat hij zijn land kan besturen in vrede?
Welke koning is zo wijs, dat hij recht kan spreken tussen arm en rijk? Welke koning is zo wijs dat hij waarheid van leugen kan onderscheiden? Wie wijst mij de weg naar de wijsheid?

Koning Melchior is heel zijn leven op zoek naar een wijze priester, die hem alles kan vertellen over God. Wie is zo wijs dat Hij mij kan zeggen wie God is en hoe God is? Wie kan mij leren hoe ik God op de goede manier kan eren? Wie kan mij de weg tot het eeuwig leven wijzen. Wie leert mij de waarheid?

Koning Baltasar is heel zijn leven op zoek naar iemand die de vraag kan beantwoorden over het lijden. Waarom is er verdriet? Waarom gaan we allemaal dood? Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Wie kan mij zeggen waarom de mens moet sterven? Wie kan mij leren het lijden te overwinnen? Wie schenkt mij eeuwig leven?

Onderweg krijgen de drie koningen ruzie. Caspar zegt: ik heb gedroomd over de ster. De ster zei: volg mij. De koning die jij zal vinden, is de Weg die jij zoekt.
Maar Melchior zegt: dat zal wel niet, want ik heb ook gedroomd. En de ster zei tegen mij: volg mij, want de koning die je zult vinden, is de Waarheid die jij zoekt.
Dan zegt Baltasar: vergeet het maar, want in mijn droom zei de ster: volg mij, de koning die je zult vinden, is het Leven zelf.

Ze zwijgen even, want het zijn wijze mensen. Dan zegt Caspar: de koning die wij gaan bezoeken, wil vast niet dat we ruzie maken. Hij is de koning van de vrede. Laten we dus eerst goed luisteren naar elkaar.†
Ja, zegt Melchior. Deze koning leert ons ruzie te overwinnen en samen God te eren.†
En Baltasar zegt: jullie hebben gelijk. Ik begrijp nu dat we alle drie de waarheid spreken. De koning die wij zullen vinden, is de Weg, Hij is de Waarheid en Hij is het Leven. De ster spreekt tot ieder van ons, in onze taal. Maar die koning is meer dan wij afzonderlijk ons kunnen indenken.
En inderdaad, als Jezus groot is, zal Hij het zelf zeggen: ĎIk ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie Mij volgt, zal niet verdwalen in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.í

Wat kunnen wij aan Jezus, de Koning van de liefde, vandaag aanbieden? Om hier een antwoord op te vinden kijken we naar de betekenis van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.

Goud werd meegebracht om Jezus als Koning te eren. Hoe kunnen wij Jezus eren als koning? Door het leiden van een leven van liefde, onderdanigheid en gehoorzaamheid aan Gods wil en het evangelie van Christus, getuigen wij dat Jezus† de Koning van ons hart is. Wat Gods wil en wat goed en wat kwaad is, is iets dat aangeleerd en doorgegeven dient te worden van de kerk aan de gelovigen en van de† ouders aan de kinderen.

Wierook werd geschonken om de godheid van Jezus te eren. Hoe kunnen wij ervan getuigen dat Jezus God is? Wij kunnen laten zien dat wij geloven in de godheid van Jezus door Hem te aanbidden, Hem dank te zeggen en Hem vergeving te vragen voor onze zonden. In gebed en smeking kunnen wij Zijn goddelijke kracht en genade voor ons en voor anderen afsmeken. Heel in het bijzonder hebben ouders de zending om hun kinderen te leren bidden en hun te leren dat Jezus onze God is, die vraagt om wederliefde.

Het geschenk mirre herinnert ons eraan dat Jezus door zijn leven en dood de mensheid heeft verlost. In het leven van een mens komen soms beproevingen voor en moet je soms offers brengen. Als je kinderen goed wilt opvoeden, dan vraagt dit van de ouders ook grote offers en zelfverloochening. In verbondenheid met Jezus bieden wij onze offers, smarten, vernederingen en beproevingen aan en Jezus geeft de kracht om het geloof vast te houden en gericht te blijven op het eeuwig leven.

Laten wij de Heer Jezus, die in viering van de eucharistie midden onder ons komt, aanbidden zoals de drie koningen dat deden, want Jezus is onze dankbaarheid en aanbidding waardig. Hij is de Redder die in de wereld moest komen om mensen vrede, liefde en vreugde te schenken. Amen

Printversie