Meer dan een koffietafel

Laatste Avondmaal glas-in-lood

Steven Barberien

Hoe vaak gebeurt het niet dat ik mensen op hun sterfbed hoor zeggen: “’t Is goed zo, mijn enige wens is dat de kinderen het goed eens blijven en de hechte band bewaren!”
Het is een terechte zorg, want maar al te vaak valt een gezin na de dood van ouders uit elkaar en ja, helaas soms met ruzie… Het is ook voor Jezus, daags voor zijn lijden en sterven, een grote zorg: “Wat zal er van mijn vrienden worden?”

En om ervoor te zorgen dat ze bij elkaar blijven, geeft Hij hun een blijvende opdracht ter herinnering. Hij wil hun laten voelen dat ze er niet alleen voor staan en dat Hij altijd bij hen zal zijn. Ze zijn samen aan tafel voor de liturgische maaltijd, waarin herinnerd wordt aan én tegenwoordig wordt gesteld hoe God zijn volk niet in de steek liet maar het heeft bevrijd uit de slavernij in Egypte. Het herdenken van de exodus, de uittocht uit Egypte, met ongedesemd brood en een beker met wijn, wordt door Jezus ‘omgevormd’ tot een blijvend en altijddurend Nieuw Verbond.

Voortaan wordt Hijzelf in dit Brood en deze Wijn herinnerd én present gesteld.
Dit verbond moet ervoor zorgen dat de leerlingen hun onderlinge band én de band met Jezus bewaren. Het zal echter pas ná Pasen zijn, wanneer ze de gekruisigde en verrezen Heer weer ontmoeten, dat ze ten volle beseffen hoe intens en bijzonder het teken is dat Jezus met dit Laatste Avondmaal nalaat.

Ook wij worden vanavond opgeroepen daar even bij stil te staan. De H. Mis, de Eucharistie is méér, veel meer dan alleen een herinneringsmaal…, als was het een koffietafel bij gelegenheid van een uitvaart…
Neen, in dit Brood en deze Wijn komt door de kracht van de H. Geest Jezus zelf aanwezig. Lichaam en Bloed, op het kruis gegeven en vergoten, worden hier tegenwoordig gebracht.
In en onder deze eenvoudige tekenen zit verscholen de wondere kracht van de liefde die Jezus ons mensen toedraagt.

Eucharistie wil letterlijk zeggen ‘dankzeggen’. Wel, laat ons dankzeggen, elke keer opnieuw, voor zoveel liefde die ons wordt gegeven. Wie dankbaar is, is tevreden!
En tevreden mensen zijn het samen nogal goed eens… Die houden de groep bijeen… en dat is de hartenwens van Jezus voor al zijn vrienden… “Hebt elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad.”

Printversie