Maria, zo gewoon ťn zo bijzonder

Maria van Altijddurende Bijstand

Marc Massaer

Broeders en zuster in Christus,

In de persoon van de H. Maria zien we iemand die naast ons is komen staan. Zij heeft ons menselijk leven gedeeld en toch is zij ook helemaal anders, omdat zij een heel bijzondere rol heeft gekregen in het heilsplan van God met de mensen. Vanaf het begin heeft God Maria zo geschapen dat zij een unieke positie heeft onder alle mensen want zij was gevrijwaard van de erfzonde en heeft daarom geen enkele zonde begaan. In Maria zien wij een heilige en gezegende vrouw, die volledig heeft geleefd naar Gods wil en ons Jezus heeft geschonken.

Door God uitverkozen is Maria de Moeder van God geworden en later de hemelse Moeder van alle mensen. Gaandeweg de geschiedenis is de rol van Maria alleen maar groter geworden door de vele Mariaverschijningen maar ook doordat in de kerk de verering van Maria toeneemt. Van Maria zeggen wij dat ze de Middelares is van alle genade. Zij spreekt voor ons ten beste en smeekt van God genade af voor de mensen. In het Magnificat dat wij hoorden in de evangelielezing, heeft Maria dit zelf reeds voorspeld toen zij zei: ĎEn zie, vanaf heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed.í

Vanwege haar unieke positie is het leven van Maria ook anders gelopen dan dat van iedere andere mens. Door de erfzonde is de dood in de wereld gekomen en moet iedere mens eenmaal sterven. Van Maria zeggen we niet dat ze doodgegaan is maar dat ze ontslapen is in de Heer en met ziel en lichaam meteen in de hemel is opgenomen. Een mens die goed en heilig heeft geleefd, gaat naar de hemel met zijn ziel; het lichaam van die persoon sterft. Pas op het einde der tijden, als Jezus terugkomt om te oordelen over levenden en doden, komt er weer een hereniging van lichaam en ziel.

Met het hoogfeest dat wij vandaag vieren, namelijk Maria-Tenhemelopneming, denken wij met vreugde aan Maria, die in het koninkrijk der hemelen†mag genieten van de eeuwige liefde van God.
Niet in de materiŽle dingen die voorbijgaan, zit het geluk maar in het kennen en beminnen van Jezus, de Zoon van God. Maria is de koningin van de vrede en wil dat wij in vrede en harmonie leven met God en met elkaar.
De echte vrede van het hart vind je niet in de dingen van de wereld maar in God, omdat niets anders het hart van de mens kan vervullen dan de liefde van God.

Moge de H. Maria voor ons bij haar Zoon Jezus de genade afsmeken die wij nodig hebben om hier op aarde de evangelische boodschap te beleven. Daardoor zullen we eenmaal onze eeuwige bestemming bij God mogen bereiken en eens samen met Maria, alle engelen en heiligen voor eeuwig gelukkig mogen zijn. Amen.

Printversie