Luisteren naar Jezus en de Kerk

Sint-Petrus met kruis

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Regeringen komen en gaan, beschavingen komen op en gaat ten onder. Het Griekse rijk en het Romeinse rijk, ze zijn verdwenen. Wat blijft doorheen de eeuwen is de katholieke Kerk. Het is een wonder dat ze al meer dan 2000 jaar bestaat, ondanks alle menselijk falen en menselijke zonden. Dit alleen al is een bewijs dat de kerk van God komt en door God wordt beschermd.
Het mysterie van de Kerk is dat het een heilige Kerk is, die in zich zondaars draagt en altijd gezuiverd moet worden. De Kerk wordt vervolgd door de wereld en getroost door God. Zo zijn het mysterie van het kruis en het mysterie van de verrijzenis in de Kerk aanwezig. Vreugde en pijn horen bij het menselijk leven en het leven van de Kerk.
Om te geloven en je roeping te vinden heb je de Kerk nodig. Hoe kun je God als Vader hebben als je de heilige Kerk die een Moeder is, links laat liggen?

Geloven is een levenslang leerproces; niemand kan zeggen dat hij of zij al een volmaakte gelovige is. Altijd is er nog iets te verbeteren en te veranderen in je leven; je kunt altijd nog groeien in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Geloven is nooit opgeven en altijd opnieuw beginnen tot je ervaart: nu zit ik op de juiste weg. Nu heb ik Jezus ontdekt en weet ik wat het ware geloof is. Waarachtig christen zijn dient aangeleerd en ingeoefend te worden. Oefening baart kunst. De ene keer lukt het Jezus na te volgen, de andere keer ben je zwak en lukt het niet christelijk te leven. Om ons hart te zuiveren hebben we de barmhartigheid van God, die we mogen ontvangen in het mooie sacrament van de vergeving. Een huis dat niet regelmatig wordt schoongemaakt, geraakt na verloop van tijd vervuild en zwart. Als je je ziel niet regelmatig zuivert, dan wordt die ook vuil en zwart door de zonde. En als je niet oplet, dan begrijp je steeds minder van het licht van het geloof. Het probleem van onze tijd is, dat vele mensen niet meer weten wat zonde is en in duisternis leven. Het ideaal van het geloof kun je niet op eigen kracht bereiken. Daarvoor heb je Jezus Christus en zijn Kerk nodig om zijn genade te ontvangen. Wees heilig want Ik ben heilig, zegt God. Half en half katholiek zijn als het je uitkomt, dat werkt niet. Als je wilt geloven in God, dan moet je er helemaal voor gaan.

In het evangelie blijven de netten bij de ervaren vissers leeg. De vissers dachten dat ze wisten hoe ze te werk moesten gaan, maar ze hadden te oppervlakkig gevist. Gooi uw netten uit en vaar nu naar het diepe. Bij het opvolgen van het woord van Jezus, vangen ze zoveel vissen dat de netten dreigen te scheuren.
De houding van Petrus ten opzichte van het wonder van de visvangst, is een nederige houding. Petrus erkent zijn kleinheid ten opzichte van God. Het is juist die houding van Petrus die Jezus nodig† heeft om grote dingen met hem te beginnen. Weest niet bevreesd, voortaan zul je vissers van mensen zijn. Jezus roept Petrus om mensen op te vangen en te wijzen op God, die ons leven wil delen.
De roeping van Petrus is er een van anderen helpen hun roeping te ontdekken en hen te wijzen op een leven in verbondenheid met Jezus Christus. Iedere mens heeft een roeping gekregen om met zijn leven te getuigen van de liefde van God en anderen aan te sporen die roeping ten volle te beleven.

Wonderen kunnen ook in ons leven nog gebeuren, als we maar goed luisteren naar wat Jezus en de Kerk zeggen, en vertrouwen op Jezus. Wonderen kunnen niet gebeuren als je eigenwijs blijft, want dan krijgt Gods heilige Geest geen kans en ruimte om het wonder te doen in je leven. Het wonder van Gods liefde, Gods vrede, Gods barmhartigheid en zelfs genezing kan ook in onze tijd gebeuren, als wij ons volledig durven over te geven aan God. De heiligen zijn voor ons voorbeelden ter inspiratie om Jezus en zijn blijde boodschap beter te beleven. Door hun groot geloof in Jezus konden zij grote wonderen doen. Denken we maar aan de heilige Blasius,† wiens naamdag† wij op 3 februari vierden. Hij was een bisschop die zijn leven heeft gegeven voor Jezus Christus en een jongen heeft gered van de verstikkingsdood door een visgraat.

Broeders en zusters in Christus,
De heilige Blasius en ook het evangelieverhaal sporen ons aan niet bevreesd te zijn om te getuigen van Gods liefde en Zijn blijde boodschap. God staat achter ons en de heilige Geest geeft ons kracht en fluistert ons de woorden in die wij dienen te spreken om te getuigen van de waarheid. Wonderen, ze bestaan en gebeuren nog dagelijks. Het grootste wonder is het wonder van de eucharistie want daarin komt Jezus midden onder ons in de gedaante van de eucharistie en worden wij omgevormd en vernieuwd door zijn liefde en maken wij deel uit van het Lichaam van Christus, dat ook de Kerk wordt genoemd.
Laten wij onszelf en alles wat in ons hart leeft, in deze eucharistie toevertrouwen† aan Jezus Christus want dan zullen wij mogen ervaren dat zich ook in ons leven het wonder van Gods liefde† voltrekt. amen.

Printversie