Luisteren naar Gods stem of die van de wereld?

Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Vandaag is roepingenzondag. We mogen niet denken dat dit alleen slaat op de roeping van mannen en vrouwen om priester of kloosterling te worden. Nee, wij allen zijn geroepen om te luisteren naar Gods woord. Jezus zegt het uitdrukkelijk: ĎMijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze, en ze volgen Mij.í Het gaat om een vriendschapsband met onze Heer Jezus. De vraag die wij ons dienen te stellen, is de volgende: wat hebben we over voor onze vriendschapsband met Jezus? Luisteren wij naar de stem van Heer, zodat wij onze roeping volgen?

In deze paastijd op weg naar Pinksteren horen we voortdurend in de Handelingen van de apostelen hoe sterk de H. Geest de apostelen overal naartoe leidde en hoe die H. Geest de harten van de mensen raakte en hen tot het geloof bracht. Het was een heel actieve kerk. Op het eerste gezicht lijkt dat goed bij onze tijd te passen. We leven ook in een actieve samenleving. We willen van alles doen. Al zijn wij thuis, dan wil dat nog niet zeggen dat wij niets doen. De moderne media zorgen er wel voor dat je ook thuis niets hoeft te missen. Radio en tv zijn al bijna ouderwets. We hebben internet en onze mobiel. Met die laatste kun je tegenwoordig meer dan alleen even iemand opbellen. Je kunt er berichtjes mee versturen, op internet films bekijken en fotoshoppen. Wij mensen zijn enorm bezig. Of misschien moeten we eerder zeggen dat we met van alles bezig gehouden worden. Er is zoveel wat ons trekt, dat we het gevaar lopen ons te verliezen in onze activiteiten. De wereld en de kerk zijn in beweging. Naar wie luisteren wij: naar Gods stem of die van de wereld ?

Christenen zijn ook in beweging. Ook zij worden geleid door vele invloeden. De wereld met al zijn verleidingen en genoegens trekt en leidt af van God. Wie openstaat voor de H. Geest, die ontdekt de wondere daden van God in zijn leven en weet hem te danken voor zijn goedheid en liefde. De stem van de wereld schreeuwt om aandacht, de stem van God fluistert en leidt naar een dieper innerlijk leven en een liefdevolle band met Jezus Christus.
Weest niet bevreesd, zegt Jezus overal na zijn verrijzenis tot zijn apostelen. Als je luistert naar de stem van God, dan kom je op het spoor van de ware liefde en vrede en ontdek je de diepere waarheid over God en de roeping van de mens.
Als je de stem van de wereld volgt, dan komt je terecht in een eindeloos streven naar altijd maar meer en blijf je steken in de gevoelens van onvrede, chaos en verwarring, omdat het geluk onbereikbaar is. De schijn van de wereld doorprikken en uitkomen bij Gods wereld, die het hart van de mens vervult, het is een hele kunst. God heeft de mens niet alleen maar voor deze wereld geschapen maar voor de wereld hierna en om in relatie te treden met Jezus Christus.

De wereld van God is niet altijd de gemakkelijkste weg, die alleen maar leuk en fijn is. Nee, christen zijn vraagt inspanning, gebed, offers en je kruis leren dragen, net zoals Jezus dat deed. We mogen ons niet alleen maar laten leiden door leuke gevoelens. Het is de H. Geest die ons moet leiden naar een dieper inzicht in het leven en die ons bewust maakt van goed en kwaad, van zonde en genade. Als we naar het leven van Jezus kijken, dan zien we dat Hij zich liet leiden door de H. Geest om de wil van Zijn Vader te doen. Hij wist zich oneindig bemind door God en wilde zijn Vader behagen.
De wereld heeft daar vaak weinig oog voor en wil de mensen onder controle krijgen met allerhande maatregelen en verleidingen. Sterker nog: ze lijkt in onze dagen allergisch geworden te zijn voor de waarheid van het christelijk geloof en voor solidariteit. De wereld leeft van schijn en show en brengt verdeeldheid en schijngeluk. Het helpt je echt vooruit als je je door Iemand met een hoofdletter laat aanspreken en mee op avontuur gaat om te ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde. Er is Iemand die ons het leven heeft geschonken en die het beste met ons voorheeft. Als je daarvan overtuigd bent, dan kom je uit bij God, die ons oproept contact met Hem te houden. De liefde van God is zo groot, die hou je niet onder controle; die wil juist steeds meer invloed op ons krijgen. Daarvoor moeten we ons hart openen, zoals Paulus en Barnabas in de eerste lezing hun hart openden voor het woord van God en voor de H. Geest om de harten van de mensen te raken.

Die liefde van God wil ons hart vernieuwen. Die liefde leidt mij binnen in de wijsheid van het woord van God. Die liefde maakt mij echter tegelijkertijd attent voor anderen en laat mij ontdekken dat ik een kind van God ben. De wereld verduistert je identiteit als kind van God, omdat zij de spirituele dimensie in het leven van de mens ontkent en van de mens een slaaf van de zonde en het materiŽle maakt De liefde van God brengt ons grote innerlijke vrijheid. Het gaat er in het leven niet om dat ik doe wat ik leuk vind, maar dat ik Gods woord beleef en Jezus mag beminnen en dat Hij mij bemint.

Alles gaat voorbij, alleen God blijft. Daarom is het wijs ons leven te richten op Jezus en zijn blijde Boodschap. De H. Maria en haar nicht Elisabeth hebben gehoor gegeven aan wat God tot hen zei. Met grote dankbaarheid en vreugde jubelden zij het uit omwille van de grote daden van God. In de kracht van de H. Geest mochten wij dat ontdekken en zij mochten Gods genade in elkaar ontdekken. Ook voor ons christenen is het een vreugde om te zien en te horen hoe Gods genade werkt in het leven van mensen en hoe God voortdurend actief is.
Als wij ons in ons handelen door de H. Geest laten leiden en bidden om zijn leiding, dan gaan wij een mooie toekomst tegemoet, en dat maakt een mens ten diepste gelukkig. Amen

Printversie