Leven naar je doopsel

Doop Lieze Naaijkens

Steven Barberien

Soms denk je dat je iemand kent, dat je ‘doorhebt’ hoe die is en denkt…, maar het beeld dat jij van iemand hebt, is vaak heel anders dan de werkelijkheid. Vaak ‘ontdekken’ we de ander pas na een gesprek dat de diepte in gaat. Er openbaart zich dan een nieuwe realiteit.
Het gebeurt ook dat anderen je vertellen hoe je moet denken over deze of gene. Zo vormen vooroordelen en roddel dikwijls de basis waarop wij ons een beeld vormen van de mensen om ons heen.
En pas wanneer we de ander zelf ervaren, denken we eens na en gaan we met andere ogen kijken naar de persoon in kwestie.

Vandaag in het evangelie is het God zelf die tegen Johannes en de mensen om hem heen moet zeggen wie Jezus werkelijk is. Je kan Hem alleen maar begrijpen vanuit het gegeven dat Hij werkelijk Gods Zoon is,
de Welbeminde. Bij Zijn doopsel krijgt Jezus naam en faam, niet door mensen maar door God. Wat de mensen van Hem denken of zeggen, is niet zo relevant; dat berust vaak op zelfgemaakte beelden! Wat God van Jezus denkt en zegt, is de pure waarheid; zó is Hij echt!

Wie gedoopt is met water, ooit en lang geleden, zal in het kijken naar de medemensen zijn oor altijd te luisteren moeten leggen bij de stem uit de hemel en niet bij de veelheid van stemmen en meningen van de mensen. Het past ons niet als christenen, naamdragers van Jezus Christus, te trappen in de val van achterklap en vuile vooroordelen die mensen onrecht aandoen.
Helaas zijn op dit vlak nog veel hobbels te nemen, oneffenheden die vlak moeten worden… Dus is het goed te bidden dat de Geest ons telkens weer aanvuurt, aanspoort om er serieus werk van te maken ons doopsel echt te beleven.

Hoe doe je dat, jouw doopsel beleven? In eerste instantie door tot het besef te komen dat ook bij jouw doopsel de hemel is opengegaan en dat God gezegd heeft: “Jij bent mijn veelgeliefd kind, Ik zie jou graag!” Het besef graag gezien te worden door God, ook al zijn we zwak en maken we fouten, is van enorm belang. Want wie van harte bemind wordt, zal ook zelf makkelijker van harte liefhebben. En wie mensen echt graag ziet, ook degenen die wat verder afstaan, die zal niet zo gauw kwaad denken of spreken over die ander.

Een doopsel met het vuur van Gods Geest beleef je als christen alle dagen, daar waar jij ervoor kiest naar de ander te kijken met Gods ogen. Daar waar jij spreekt en handelt in Jezus’ Geest, vol liefde. Een doopsel is in die zin niet voor eens en altijd, maar eerder voor toen, nú en altijd…

Amen.

Printversie