Kinderen van het licht

Ebenezer Scrooge, Charles Dickens

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen dinsdag hebben we Prinsjesdag gehad met de presentatie van de miljoenennota. Daarbij werd verteld hoe het geld volgend jaar in de verschillende sectoren van de samenleving besteed zal worden . Mooie woorden en mooie beloften zijn er uitgesproken over koop-krachtstijging voor iedereen. Of dit ook gerealiseerd kan worden is de vraag. Denk maar eens aan de stijging van de zorgpremie en aan andere ontwikkelingen, zoals de negatieve rente op het spaargeld.
Het is wel duidelijk dat het verschil tussen de topinkomens en de laagste inkomens steeds groter wordt. Wie het geld heeft, die heeft de macht, zegt een spreekwoord. Helaas zie je echter vaak dat er misbruik wordt gemaakt van de macht. Zodra geld een afgod wordt, wordt de mens een nummer en gaan morele principes eraan.

Terecht waarschuwt Jezus zijn leerlingen in de evangelielezing van vandaag: “Gij kunt niet God dienen en de mammon.” Wij moeten dus keuzes maken in het leven en door onze christelijke levensstijl laten zien dat wij geloven in God. Ook St.-Paulus schrijft in een van zijn brieven dat geldzucht de wortel is van alle kwaad en van vele zonden.
Hiervan kunnen we talloze voorbeelden uit onze  samenleving geven. Koopzondagen verstoren de zondagsrust. In de gezondheidszorg draait het hoe langer hoe meer om geld; het leven wordt er niet meer als heilig gerespecteerd. De drugswereld verhandelt met veel overleg drugs voor veel geld.

De kinderen van de duisternis gaan met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht, zegt Jezus.
Jezus spoort de kinderen van het licht aan met meer overleg te handelen en goed na te denken over de toekomst waarnaar wij streven. Als wij het koninkrijk der hemelen willen bereiken, dan is het verstandig daar alles voor over te hebben en ons daar met alle kracht voor in te zetten. Als we op de juiste manier omgaan met ‘de onrechtvaardige mammon’, oftewel het geld, streven wij naar het eeuwige leven. Dat doen we door armen en noodlijdenden financieel te helpen; door evangelisatieprojecten in de kerk te ondersteunen met giften; door missionarissen te helpen met geld. Als wij dat doen, streven wij het goede na en houden wij onze eindbestemming voor ogen.
Waarom noemt Jezus het geld de onrechtvaardige mammon?
Jezus zegt dit, omdat geld zo vaak op een onrechtvaardige wijze is verkregen. Denken we maar aan corruptie, handel in mensen, afpersing, prostitutie, oplichting. Voor geld gaan mensen soms over lijken en ontzien ze niets of niemand. In de eerste lezing hoorden wij bij de profeet Amos ook al dat de rijken er niet voor terugschrikken oneerlijke praktijken toe te passen om nog rijker te worden en de armen te benadelen.   

Wij zijn kinderen van het licht, maar hoe ben je dan, wat doe je dan, hoe leeft je dan?
Ben je dan zo anders? Ja en nee! Je bent heel gewoon, mens, man, vrouw, jongere, kind. Heel gewoon, met je wensen en je dromen, met je sterke en zwakke kanten, met je talenten en handicaps… En toch ook anders, je bent niet van deze wereld en toch midden in de wereld.
Een kind van het licht is eigenlijk een wonder van God. Je zoekt je weg door deze wereld en tegelijk weet je door je geloof dat God je leidt.
Je twijfelt soms aan jezelf, aan anderen, maar dieper dan de twijfels zit je vertrouwen in God. Je bent soms angstig vanwege een onbekende toekomst, maar je gaat de uitdaging van het leven aan, omdat je weet dat God je helpt. Een kind van God is een wonder. Dat kan met geld omgaan zonder eraan vast te zitten. Dat kan geld verdienen en het ook weer weggeven voor een goed doel.

Wanneer breekt de tijd aan dat wij net zo slim, net zo handig en met overleg te werk gaan als de kinderen van de wereld? Wanneer breekt de tijd aan dat we net zoveel bezig zijn met onze relatie tot God en onze naasten, als met de eigen beurs of ons salaris of onze beleggingen of ons pensioen? Wanneer breekt de tijd aan dat we met meer overleg onszelf afvragen: ”Wat zou ik voor een ander kunnen betekenen? Bij wie zou ik wat van Gods licht in het leven kunnen brengen?”

God, geef ons het licht van uw heilige Geest in deze Eucharistie, opdat wij helder mogen inzien waar wij ons leven nog meer op U kunnen richten. Dan zullen we met overtuiging kunnen zeggen: “Uw woord is een licht op mijn pad en dat licht blijf ik volgen want dat leidt mij naar het eeuwig licht.” Amen.

Printversie