Kiezen

Wegwijzers

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wat is een navigatiesysteem in de auto toch een goede uitvinding! Als je de instructies opvolgt, bereik je feilloos in de vastgestelde tijd je bestemming. Zelfs als je per ongeluk eens een andere weg neemt, kom je toch altijd aan op de plaats van bestemming. Is er voor het christelijk leven ook zo iets als een navigatiesysteem om je einddoel, het koninkrijk der hemelen, veilig te bereiken?

Zeker, in de H. Schrift is de wijsheid van God te vinden die ons inspireert en helpt om de juiste weg te vinden in het leven. Hij heeft ons de vrijheid geschonken ons eigen leven op te bouwen. Vroeger waren de keuzemogelijkheden beperkter: in grote gezinnen kreeg niet iedereen de kans om te studeren; je moest al op jonge leeftijd gaan werken. Tegenwoordig hebben jongeren een waaier aan mogelijkheden om vrij te kiezen wat ze willen studeren en wat ze willen worden. In ons persoonlijk leven staan wij voortdurend voor allerlei keuzes. Het is niet altijd gemakkelijk het juiste te kiezen. Een juiste keuze is laten zien dat wij geloven in God. Uw ja moet ja zijn en uw neen neen, zegt Jezus.

God heeft ons de vrijheid gegeven om lief te hebben of te haten, om het goede te doen of het kwade. De eerste lezing uit het boek van Jezus Sirach spreekt daar ook over. Hij schrijft: Voor de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Door het goede te doen en God en je naaste lief te hebben, bevorder je het leven. Door het kwade te doen en te zondigen, beschadig je je naaste en jezelf. Je kiest dan in feite voor de dood. De geboden onderhouden, is verstandig, omdat je daarmee de Heer behaagt. Je laat daarmee ook zien dat je gelooft in God, die het goede voor de mens wil.

In het evangelie zegt Jezus dat het niet alleen gaat om geboden en wetten. Regels en wetten opvolgen is niet voldoende; het gaat ook om de vervulling ervan. Niet zondigen is belangrijk maar leven vanuit de liefde is net zo belangrijk. Het is je ogen en oren openhouden om kansen te zien, het goede te doen en het kwade te vermijden. Uw ja moet ja zijn en uw neen neen, en al wat daar nog bij komt, is uit den boze.

In het leven komen wij op allerlei kruispunten die ons uitdagen te kiezen. Gaan we linksaf of rechtsaf of rechtdoor? Als we iemand verliezen uit onze familie, blijven we dan in God geloven of laten we het geloof varen? Als iemand in nood is, help je hem dan of laat je hem links liggen? Als je ongeneeslijk ziek wordt, vraag je dan de kracht van de ziekenzalving aan God of denk je het lijden zelf te kunnen dragen? Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met levensvragen. Op dat punt aangekomen dienen we te laten zien waar we staan in ons geloof.

Geloven in God is een heel proces, waar je levenslang mee bezig bent. We moeten opletten dat we niet blijven steken in een minimalistische houding bij het navolgen van Jezus. Hij heeft immers gezegd: Als uw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizeeŽn niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Daarmee geeft Jezus aan dat wij elke dag de genade en de kans krijgen om te groeien in ons geloof door onze woorden en daden. We mogen niet stilstaan. Groeien in geloof en geloven in groei is onze opdracht als christen. Daarbij moeten we wegsnoeien wat deze groei belemmert. Iedereen weet toch hoe belangrijk het is op zijn tijd planten en bomen te snoeien om goede vruchten en mooie bloemen te krijgen.

Moge deze gedachten bij de lezingen ons helpen en inspireren om Gods woord ter harte te nemen en in het alledaagse leven toe te passen. Daarmee houden wij onze eindbestemming voor ogen. Amen.

Printversie