Kerstmis, oproep tot liefde

Kerststal onder de toren in Diessen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Midden in de duisternis van de winter zei je plotseling overal in de huizen en de straten van de dorpen een prachtige zee van lichtjes in allerlei kleuren. Al die lichtjes zorgen voor een gezellige sfeer. Dankzij het elektriciteitsnetwerk hebben wij licht.
Iedere mens verlangt naar licht, liefde en warmte. Het feest van Kerstmis is een openbaring: de verschijning van God en van Zijn groot licht in een Kind dat geboren is voor ons. Jezus is het licht van de wereld, de bron van alle licht, en door je met Hem te verbinden mogen wij kinderen van het licht zijn. Jezus rekent op ons en zal later zeggen: jullie zijn het licht van de wereld. Hij vergelijkt zijn leerlingen met een stad vol licht op de top van de berg, zodat de hele wereld het Licht kan zien.

Het is duidelijk: dat krijg je in je eentje niet klaar. Met een lichtje, een kaarsje, krijg je geen stad zo verlicht dat het licht van ver te zien is. Daarom is het belangrijk dat we met kerstmis met velen naar het Licht gaan, naar Jezus gaan, Zijn Licht ontvangen en het in ons hart meenemen naar huis en ervan getuigen.

In verband hiermee geeft Jezus ook een concrete tip. Als je thuiskomt, zet het licht dan niet onder een stolp, maar draag ertoe bij dat allen die bij je binnenkomen, iets van het Licht zien. Toegepast op Kerstmis wil dit zeggen: als je het Licht ontvangen hebt, laat het dan schijnen voor je medemensen. Door je wijze van leven kun je anderen inspireren om Jezus na te volgen. Door een bemoedigend woordje, een helpende hand, een troostende arm om mensen die verdrietig zijn,† heen te slaan, mensen in nood nabij te zijn, kun je iets van het licht van Gods liefde laten zien en geef je mensen hoop. Een lichtpuntje zijn in het leven van mensen, is dat niet de boodschap van Kerstmis? Solidair zijn met onze medemensen, zoals Jezus solidair is met alle mensen, is dat niet de boodschap van Kerstmis ?

Het wonder van Kerstmis is het wonder van het geheim van Gods liefde die in alle eenvoud de wereld binnentreedt in een klein kind. Wie had† ooit kunnen bedenken dat God zich zo klein kan maken? De engelen jubelen het uit van vreugde en zingen van vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Door Jezus komen hemel en aarde met elkaar† in verbinding en is er een nieuw begin van God met de mensen.

Kerstmis is het feest van de vrede. ďVrede op aarde aan alle mensen van goede wilĒ, zongen de engelen bij de stal te Bethlehem. We weten dat die vrede er niet overal op aarde is; we hebben de opdracht aan die prachtige toekomst van vrede voor alle mensen te werken en ervoor te bidden. Zolang er nog ťťn mens is die lijdt aan oorlog, zonde, geweld, onrecht, armoede of wat dan ook, zolang blijft er een opdracht voor ons christenen om daar iets aan te doen door goedheid en liefde uit te stralen.

Laten wij de Heer vragen ons te helpen verder te kijken dan de oppervlakkigheid en de glitter van het leven en te ontdekken dat achter het kind in de stal in Bethlehem het ware licht en de ware vreugde te vinden zijn.
Laten wij vandaag beslissen onze harten wijd te openen voor de vrede en de liefde van Christus om te proberen deze uit te stralen in onze eigen omgeving want dan kan het morgen wat meer Kerstmis worden. Alleen met Gods genade en Gods kracht kunnen wij dat realiseren.

Aan u allen een zalig kerstfeest!

Printversie