Jezus zal de schepping tot voltooiing brengen

Alfa en Omegqa

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De paastijd loopt bijna ten einde, nu we het komend weekend Pinksteren vieren. Soms geven verhalen of films de indruk dat er geen einde bestaat, zoals de film The NeverEnding Story. Het is een beroemde Duits-Amerikaanse film uit 1984, gebaseerd op het boek Het oneindige verhaal van Michael Ende, een verhaal met eindeloze fantasieŽn.

De film begint bij Bastian Balthazar Bux, een jongen met veel fantasie. Op een dag wordt hij op weg naar school achternagezeten door drie pestkoppen die hem in een vuilnisbak gooien. Bastian kruipt er onmiddellijk uit en als de jongens hem nog eens achtervolgen om hem weer in de vuilnisbak te gooien, vlucht Bastian een boekwinkel binnen. Daar vindt hij een boek, getiteld Het oneindige verhaal. Ondanks alle waarschuwingen van de boekhandelaar, Mr. Koreander, neemt hij het boek mee. Op de zolder van zijn school begint hij het te lezen.
Het boek vertelt over een fantasiewereld, Fantasia, die wordt bedreigd door een mysterieuze kracht, genaamd Ďhet Nietsí. Dit Niets verslindt alles en iedereen op zijn pad. De inwoners van Fantasia vragen de Kleine Keizerin om hulp, maar zij is erg ziek en niet in staat iets te doen. De jonge krijger Atreyu wordt erop uitgestuurd om de Keizerin te genezen en het Niets te stoppen. Na ontmoetingen met vliegende draken, moerasmonsters en tal van andere monsterachtige schepsels ontdekt de jonge held dat enkel een kleine jongen Fantasia kan redden. En dat zou wel eens Bastian, hijzelf, kunnen zijn... Bastian gaat dus zo op in deze fantasiewereld dat hij denkt de redder te zijnÖ

Al heel veel menselijke leiders of goeroes hebben gedacht en beloofd de mensen het paradijs op aarde te brengenÖ Nog niemand is daar echt in geslaagd.

Vanuit ons geloof weten wij echter dat er maar een Iemand is die de mensen echt kan redden van alle onheil, ellende en het kwade, en hen naar het paradijs kan leiden. Dat is Jezus Christus. Alleen Jezus is in staat God en mensen hier op aarde en later in het paradijs met elkaar te verenigen. In het evangelie hoorden wij dat Jezus speciaal voor die eenheid onder zijn leerlingen heeft gebeden. Het is de zonde die verdeeldheid brengt, het is de liefde die verenigt. In de H. Eucharistie vieren wij bij uitstek de eenheid met God en met elkaar. De kerk is Gods familie, de Eucharistie is het feestmaal van God. Het is altijd jammer en pijnlijk als er bij een feest familieleden afwezig zijn. Zoals Vader, Zoon en heilige Geest verenigd zijn in de liefde, zo nodigt Jezus ons uit om te leven vanuit die liefde.

In de tweede lezing hoorden wij een passage uit het einde van de Bijbel uit het boek Openbaring, waarin Jezus zegt: Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Jezus staat aan het begin en het einde van de schepping. Hij zal de schepping tot voltooiing brengen.
Aan alles komt inderdaad een einde, ook aan onze menselijke geschiedenis, en Jezus zal daarbij de hoofdrol spelen met de laatste openbaring. Het is de openbaring van wie behoren tot de ware kinderen van God en wie niet.

Aan alles komt een einde. Als we mooie momenten mogen meemaken, dat willen wij het liefst dat er geen einde aan komt. Maar toch, aan alles komt een einde. Als we moeilijke momenten moeten meemaken, dan zouden we willen dat dit maar snel voorbij is. Ook aan moeilijke momenten komt een einde. Als christenen hopen en verlangen we naar een happy end voor ons persoonlijk leven.

Het boek Openbaring maakt ons duidelijk dat Jezus op het einde van de tijden alle mensen zal verzamelen die Hem hebben aanvaard als de Redder van de wereld. Mensen die het geluk niet hebben gezocht in de wereld met al zijn verlokkingen maar die hebben geloofd in de woorden en de beloften van Jezus. Als beloning zullen de geredden mogen binnengaan in de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Het zijn mensen van wie de kleren rein zijn gewassen, met andere woorden mensen die het goede hebben gedaan in hun leven en door Gods barmhartigheid zijn gered. Wanneer het einde komt, weet niemand.

Wat we wel weten is

dat er eenmaal een nieuw tijdperk zal komen.
Al het oude zal dan geheel verdwijnen.
Een nieuwe hemel en aarde zal verschijnen
en dan hopen wij bij God eeuwig te mogen wonen.

Amen.

Printversie