Jezus nodigt ons uit vakantie te nemen

Vakantiegevoel

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Midden in de vakantietijd is het woord van God van deze zondag wel bijzonder actueel. Het is van toepassing op ons allen. Ga nu eens mee naar een eenzame plaats en rust daar wat uit, zegt Jezus. Jezus nodigt ons uit vakantie te nemen, even het dagelijkse leven met zijn zorgen los te laten en tijd te nemen voor ontspanning en rust. De boog kan niet altijd gespannen staan want dan breekt hij. Het is goed tijd te nemen om op adem te komen en te zoeken naar nieuwe energie en inspiratie om daarna de draad weer op te pakken.

Wij werken om te leven maar we mogen niet helemaal opgeslokt worden door een koortsachtig leven of een workaholicmentaliteit  We moeten ons dus niet over van alles en nog wat om ons heen en in de samenleving druk maken want dan leef je los van elkaar en verwaarloos je onvermijdelijk je relatie met familie, vrienden en bekenden, én met God. Wat echt belangrijk is, is één te zijn met God en met elkaar en gezamenlijk de problemen van het leven aan te pakken. Bij alles wat we meemaken en horen dreigt het gevaar van de onverschilligheid en dat is niet goed. Wij zijn als christenen met elkaar verbonden door ons geloof en kunnen veel voor elkaar betekenen. Meeleven met elkaar en alles aan de Ene God toevertrouwen, helpt ons om het juiste evenwicht in het leven te behouden. Het is een stap in geloof om je zorgen en noden bij God te brengen. Niet denken dat je alles zelf en alleen moet oplossen maar aan God vragen om inzicht en wijsheid bij de uitdagingen van het leven.

Iedere christen heeft bij zijn doopsel ook een herderlijke taak gekregen, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen in nood, anderen lief te hebben en te getuigen van het geloof. Van Jezus, de goede Herder, kunnen we leren mensen nabij te zijn in het leven. Wat is de rol die hij als Herder heeft gespeeld? Een herder gaat op drie wijzen om met de mensen of de kudde.

Allereerst loopt hij  voorop, voor de kudde uit, met een voorbeeldige levenswijze en een heldere visie op het leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze visie of levenswijze kun je bijvoorbeeld bereiken door een goed boek, een verrassende ontmoeting of een goed gesprek met een inspirerende gelovige, een mooie viering of een wandeling door de natuur,  waarbij je plotseling door Gods grootheid wordt geraakt Je kunt hierdoor een andere kijk op het leven krijgen.

Ten tweede is een herder te midden van mensen om te horen wat er allemaal speelt in het leven om dan goede raad en instructies te geven en te wijzen op de waarde van het geloof. Iedere mens heeft op zijn tijd behoefte aan iemand die weet te luisteren en je dan vanuit zijn visie vooruit helpt in het leven.

Ten derde is een herder ook iemand die soms achter de kudde loopt om mensen te zoeken die buiten de boot dreigen te vallen: zieken, lijdenden,  zondaars, eenzamen, verslaafden en uitgestotenen. Alles wat wij doen voor onze naaste, doen wij in feite voor Jezus Christus zelf. Wie om zich heen kijkt, ziet kansen genoeg als hij werk wil maken van het christelijk geloof in de wereld, waar veel gebeurt.

Broeders en zusters in Christus,
Laten wij in deze vakantietijd de tijd nemen om elkaar en God intenser te ontmoeten en te genieten van de pracht van de schepping. Daarna kunnen we  met nieuwe moed en inspiratie de uitdagingen van het leven weer oppakken. Amen.

Printversie