Jezus navolgen vraagt een radicale keuze

Elisey Mysin

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wonderbaarlijk dat sommige kinderen geboren worden met een muzikaal talent waar je versteld van staat. In Moskou is een nieuwe kleine Mozart met de naam Elisey Mysin opgestaan. Het is een jongetje van tien jaar dat meespeelt in het Filharmonisch Orkest van Moskou en de meest ingewikkelde stukken van Bach, Chopin, Tsjaikovsky, Beethoven en Mozart ten gehore brengt. Het sterkste van dit muzikale genie is dat hij alle stukken met het juiste gevoel voor ritme speelt, geheel uit het hoofd, zonder partituur voor zich. Al vanaf de leeftijd van 4 jaar speelt hij piano en hij wordt overal gevraagd om op te treden. In een interview zegt hij dat hij mensen wil laten genieten van de prachtige muziek van de grote klassieke componisten. Dit muzikale talent heeft hij van God gekregen om er mensen de vreugde van de muziek mee bij te brengen, en dat doet hij op voortreffelijke wijze.

Iedere mens heeft van God een roeping gekregen en het is de kunst die roeping in je leven te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. Het evangelie van deze zondag nodigt ons uit stil te staan bij onze talenten en onze roeping om Jezus na te volgen. Het is in onze tijd met de vele mogelijkheden die we hebben, en de keuzes die wij kunnen maken, niet vanzelfsprekend het geloof in Jezus te beleven. Velen in onze tijd zien Jezus als een voorbeeld en een van de vele leraren uit wie ze kunnen kiezen, maar ze kennen Jezus niet vanuit hun hart. De kennis van het unieke karakter van Jezus, namelijk als de Universele Verlosser van alle mensen, is bij velen verloren gegaan. Het evangelie maakt duidelijk dat Jezus navolgen een radicale keuze vraagt en dat Hij het centrum dient te zijn van je leven.

De uitspraak van Jezus: ďWie de hand aan de ploeg slaat en omkijkt naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk GodsĒ is een uitdagende uitspraak om over na te denken.† In feite wil Jezus daarmee zeggen dat je niet omkijkt naar wat je achterlaat als je Hem navolgt. Je kunt niet iedereen ter wille zijn en met alle winden meewaaien. Jezus navolgen wil dus zeggen: niet uit zijn op eigen eer en glorie en een comfortabel leven maar je ervan bewust zijn dat er ook beproevingen en moeilijkheden op je pad komen. Onvermijde-lijk kom je mensen tegen die niets met het geloof te maken willen hebben en er kritiek op leveren. Wat de kern van het geloof is en wat niet bij een christelijke levensstijl hoort, is belangrijk in de navolging van Jezus. Geloven is niet doen waar je zin in hebt, maar Gods wil doen in je leven. En dat betekent tegen de stroom van de wereld ingaan en trouw blijven aan je roeping als christen. Op eigen kracht Jezus navolgen lukt niet; daarvoor heb je de genade van God nodig en een goede kennis van het geloof, zodat je niet op een dwaalspoor terechtkomt.

De apostel Paulus en ook Jezus nodigen ons uit niet naar de zelfzucht te leven maar naar de H. Geest, om niet zozeer gediend te worden maar om te dienen tot eer van God en tot vreugde van velen. Niet jezelf als het centrum van het heelal zien maar wel onze Heer en God Jezus Christus. Als we dat proberen, dan zullen wij de ware vrede en vrijheid van de kinderen Gods mogen ervaren waarover de apostel Paulus in zijn brief schrijft. God heeft geduld met ons en daarom dienen wij ook geduld te hebben met anderen. God verlengt de tijd van zijn barmhartigheid. Laten wij ons dan verdiepen in het geloof en leven vanuit zijn liefde en barmhartigheid. Dan staan we sterk in de stormen en de crisissen van deze tijd. Amen.

Printversie