Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Jezus, de weg, de waarheid en het leven

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het is tegenwoordig heel vanzelfsprekend dat je met behulp van een navigatiesysteem op de plaats van bestemming komt. Het navigatie-systeem Waze zorgt er als een perfecte gids voor dat je zelfs bericht krijgt als er wegwerkzaamheden, flitskasten en ongevallen zijn. Bij files zorgt hij automatisch voor een alternatieve route. Op reis je weg vinden is door de techniek heel wat eenvoudiger geworden.
De weg vinden in het leven, hoe doe je dat? Het is een zegen als je daarbij een goede gids hebt, die je begeleidt in een regio die je nog niet kent.

Een goede gids kan je tijdens de vakantie wijzen op plaatsen die de moeite waard zijn om te bezoeken. Daarnaast kan hij mooie verhalen vertellen over historische personen die een stempel hebben gedrukt op die stad of regio. Deze week was ik op bedevaart in Lucca in ItaliŽ, waar een heel gedreven gids ons rond-leidde in de plaats waar de heilige Gemma Galgani heeft geleefd en getuigd van haar geloof in Jezus.
Vandaag horen we dat Jezus zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het leven is. Hij is de gids die ons de weg wijst naar een wereld van vrede, liefde en rechtvaardigheid. Wegen naar ware liefde en vrede heeft Jezus getoond. Mensen hebben behoefte aan liefdevolle zorg en aandacht, zodat ze ervaren dat het leven de moeite waard is. Waar mensen er zijn voor elkaar en voor elkaar zorgen, ontstaat er vertrouwen, vrede en vriendschap.

Samen zijn wij onderweg als pelgrims hier op aarde; we zijn aan elkaar toevertrouwd om voor elkaar te zorgen, dienstbaar te zijn en te verwijzen naar Jezus, ons grote voorbeeld. Ouders hebben de zorg voor hun kinderen om hen wegwijs te maken in het leven, zodat ze gelukkig worden. Het betekent met hen op weg gaan, het goede voorbeeld geven maar hun vooral leren om te gaan met vrijheid en verantwoorde-lijkheid. Dat kinderen ander keuzes maken dan hun ouders is niet nieuw. Als kinderen andere wegen gaan, is het belangrijk met hen in gesprek te blijven en hen onvoorwaardelijk lief te hebben. Opvoeden is loslaten en zeggen dat de deur altijd open blijft staan. Durf het geloof in Jezus ter sprake te brengen en te wijzen op de grote kracht en inspiratie van Jezusí voorbeeld. Jezus heeft alle mensen lief en wil dat wij Zijn voorbeeld navolgen.

Een ernstige zieke vrouw heeft ruzie met een stiefdochter. Deze stiefdochter met een beschadigde ziel vanwege een traumatische jeugd verwijt haar in een brief de ergste dingen en wil niets meer met haar te maken hebben. Ontdaan door deze Ė in haar ogen Ė valse beschuldigingen barst de vrouw bij het lezen ervan in tranen uit. Onmachtig en verdrietig voelt ze zich dat het zo is gelopen. Haar man heeft er schoon genoeg van en wil direct alle banden met zijn dochter doorknippen, maar zijn vrouw weigert dat perti-nent. Als de tranen gedroogd zijn en zij weer tot zichzelf komt, doet ze allerlei pogingen om de band te herstellen, kost wat kost. Ze vraagt een andere stiefdochter te bemiddelen, biedt nederig haar excuses aan en smeekt om verzoening. Het lukt. Ze wordt weer in genade aangenomen en de breuk met haar stiefdochter is voorkomen. Een opmerkelijk verhaal.
Als eerste reactie komt de vraag op of deze zieke vrouw zichzelf met zoín houding niet tekortdoet. Het is niet eerlijk hoe zij wordt behandeld, terwijl ze zo ziek is. Een tweede reactie is: Wow, wat een kracht heeft deze vrouw, dat ze zo boven zichzelf uitstijgt. Ze zet haar ego opzij en kiest bewust voor de weg van de verzoening. De weg van Gods liefde, zegt ze zelf. De weg die zij wijst, verwijst naar Jezus, die altijd bereid is mensen een nieuwe kans te geven. Deze zieke vrouw heeft de boodschap van Jezus op een heel moedige wijze succesvol in praktijk gebracht. Blijven geloven en erop vertrouwen dat goedheid en liefde de harten van mensen winnen, is dat niet de kernboodschap van Jezus?

Moge de heilige Geest, het woord van God, het voorbeeld van Jezus en liefdevolle mensen ons inspireren om nieuwe wegen ten leven te vinden, zodanig dat er vrede, liefde en vriendschap mag groeien tussen mensen en tussen God en de mensen. Amen.

Printversie