Jezus en elkaar persoonlijk leren kennen

Jezus als brug tussen de mens en God

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Bij zijn geboorte geven ouders hun kind een naam waarmee het door het leven zal gaan. Geleidelijk aan groeit het kind en leren de ouders zijn karakter kennen. Iemand leer je niet kennen door wat men zegt of schrijft in de media, maar door persoonlijk contact.
Wat waar is en wat gelogen is in wat er over iemand gezegd wordt, heeft te maken met wie je gelooft. Er is in onze tijd een hevige strijd gaande tussen waarheid en leugen.

In het evangelie gaat het om Jezus´ naam. Sommigen zien Jezus gewoon als een mens tussen vele anderen en vragen zich af: `Is dat niet de zoon van de timmerman?’ De inwoners van Nazareth denken Jezus te kennen als een mens tussen de velen. Hij kan wel een mening hebben, maar dat is dan maar één van de vele meningen die er circuleren.
Maar wat als Jezus echt de Zoon van God is? Dan is Hij iemand die de absolute waarheid verkondigt en ís Hij zelfs de waarheid. En juist daar nemen de inwoners van Nazareth aanstoot aan, namelijk dat Jezus de waarheid zegt over goed en kwaad en profetisch optreedt door namens God een boodschap te brengen tot bekering en redding van de zondaars. Jezus is gekend, maar niet onder de naam die zijn zending aangeeft: de engel Gabriel zei tot Maria dat zij Hem Jezus (‘Jahweh redt’) moest noemen want hij zou velen redden uit hun zonden. De mensen van Nazareth willen niet door Hem gered worden. Ze denken Jezus te kennen maar blijven steken in hun ongeloof.

Waar staan wij in dit evangelie: wordt Jezus werkelijk door ons persoonlijk gekend? Mag Hij diegene zijn die door God gezonden is? Of zien wij Hem alleen maar als een goed mens te midden van vele anderen?
Al meer dan 2000 jaren bestaat het christendom maar is er veel veranderd sinds die tijd? Er is niets nieuws onder de zon... We moeten eerlijk toegeven dat de wereld nog steeds allergisch is voor de waarheid. Profeten en klokkenluiders die in onze tijd de waarheid naar buiten willen brengen, wordt de mond gesnoerd want de waarheid is voor velen ongemakkelijk en mag niet verteld worden. Steeds meer regeert in onze Westerse samenleving de leugen en wordt de waarheid gecensureerd. En waar is het respect gebleven? We ervaren een verharding in de samenleving die veel spanning, onrust en verdeeldheid oplevert. Als christenen een meningsverschil hebben, dienen ze dit onder vier ogen te bespreken. Dit zegt Jezus in Matteüs 18:15: ‘Als iemand verkeerd tegen je heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen.’

Het moet voor Maria, de moeder van Jezus, niet gemakkelijk geweest zijn om al die reacties te horen tijdens het openbare leven van Jezus. Het heeft haar pijn gedaan en veel leed gebracht. Zij zal zeker vaak gedacht hebben aan de uitspraak van de profeet Simeon in Lucas 2:22-24: ‘Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Hij zal een teken van tegenspraak zijn, opdat de gezindheid van de harten openbaar worde.’ Met gelovige overgave heeft Maria haar kind Jezus laten zijn wat het is: de Messias, de Redder van de wereld.
Het evangelie van vandaag nodigt ons uit Maria daarin na te volgen. Laten wij zorgvuldig omgaan met iemands naam en een ander echt leren kennen. Laten wij zorgvuldig omgaan met de naam van Jezus, God, en met hen die in Jezus' naam gezonden zijn.

Een kerkgemeenschap wordt onvruchtbaar wanneer zij niet langer eerbiedig en vol geloof de naam van Jezus uitspreekt of wanneer ze geen respect heeft voor andere christenen.
Dat wij door de wijsheid van Jezus en de wijsheid van de H. Geest wegen mogen bewandelen om God te eren, te loven en te danken, en vooral elkaar stimuleren om op positieve wijze mee te werken aan het koninkrijk van God. Amen.

Printversie