In Jezus' handen

Schilderij maria-altaar Willibrorduskerk Diessen

Steven Barberien

De eerste dag van het nieuwe jaar is toegewijd aan Maria, de moeder Gods, en dat is niet toevallig. In Maria is de nieuwe tijd begonnen.
Zij is de nieuwe Eva en haar Zoon Jezus is de nieuwe Adam.
Zoals door de eerste mensen de zonde en de dood in de wereld zijn gekomen, zo komt door Jezus en Maria het herstel daarvan: vergeving en eeuwig leven.

In Maria is deze nieuwe tijd begonnen, van start gegaan... Zij is de eerste van alle christenen - het prototype zeg maar - van alle gelovigen; zij is ons voorbeeld. Haar openheid naar God, haar aanhankelijkheid en ontvankelijkheid maakten haar meer dan geschikt om Moeder van Zijn Zoon te worden.
En zoals Eva moeder werd van heel het mensengeslacht, zo is Maria dus met alle mensen begaan, en ze zal ons altijd uitnodigen de weg van haar Zoon te volgen.

Op deze eerste dag van 2018 roept ze ons op ons weer onder haar bescherming te stellen en samen met haar onze blik te vestigen op Jezus. Want Hij alleen is onze hoop. Jezus is voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven.

2018 met alles wat komen zal, leggen we op Mariaís voorspraak in Jezusí handen. Dat voelt veilig en vertrouwd voor ons. En als we deze dagen onze beste wensen overbrengen aan familie en vrienden, dan doen we dat met in ons hart het gelovig vertrouwen dat Maria deze goede wensen met ons deeltÖ

Mede namens Moeder Maria een Zalig Nieuwjaar aan u en aan allen die u lief zijn.

Printversie