In God geloven is op Hem vertrouwen

Abraham offert isaac

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Een van de bekendste ontdekkingsreizigers van het Verre Oosten is de Venetiaanse koopman Marco Polo. In zijn boek De wonderen van de OriŽnt†beschrijft hij de pracht en de luister van China en het Mongoolse Rijk. Hij vermeldt vele in Europa toen onbekende zaken, zoals het gebruik van papiergeld, steenkool en het bestaan van Japan. Gerenommeerde cartografen gebruikten de door Marco Polo opgedane geografische kennis. Aan de vooravond van het tijdperk van de grote ontdekkingen stimuleerde dit ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus.

Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe landen ontdekken en nieuwe dingen leren zorgt voor meer dynamiek in het leven en in het geloof. De vakantietijd is een geschikte tijd om op avontuur te gaan, nieuwe wegen te bewandelen en uit je comfortzone te komen. Van onze stamvader van het geloof, Abraham, weten we dat God hem opriep zijn land te verlaten en op weg te gaan naar het beloofde land. Abraham is ingegaan op de uitnodiging van God en werd door God gezegend. Geloven in God is vertrouwen hebben in God, die je leidt en uitnodigt nieuwe wegen te ontdekken.
Jonge ouders weten dat voor kinderen rust, reinheid en regelmaat belangrijk is. Voor het geloof is een goede regelmaat ook belangrijk om vrede in je hart te hebben en Gods liefde te mogen ervaren. En toch is geloven ook durven je vertrouwde omgeving te verlaten om nieuwe dingen in het geloof te ontdekken.

Waar uw schat is, daar is ook uw hart, zegt Jezus. In welke schatten investeren wij? Waaraan hechten wij belang en besteden wij onze tijd en aandacht? Voor de een zal dat een groot sociaal netwerk zijn, voor anderen op vakantie gaan. Weer anderen vinden status en carriŤre belangrijk† En het geloof, welke plaats heeft dit in je leven en hoeveel tijd besteed je daaraan? Is het leven niet meer dan eten en drinken en genieten? Nemen we ook de tijd om te investeren in de schat van het geloof in God? Sommigen zullen zich daarbij afvragen: wat brengt het geloof mij dan? Investeren in het geloof en ermee bezig zijn, schenkt veel levenswijsheid, vreugde, vrede en liefde van God.

Hoe kun je investeren in het geloof? Ik denk dat het in onze tijd nodig is een spiritueel leven te hebben en over het geloof goede artikelen te lezen of een goed boek ter hand te nemen. Onwetendheid over het geloof is bij velen de kwaal van onze tijd. Onbekend maakt onbemind. Jezus waarschuwt ons in het evangelie waakzaam te zijn om niet van het geloof af te vallen. Hoe actueel is deze aansporing van Jezus voor onze tijd. We zien de geloofsafval immers allemaal voor onze ogen gebeuren, omdat mensen het niet zo nauw meer nemen met Gods geboden, waardoor ze vervreemden van God en de kerk.

Wat is het fundament van ons geloof en waar gaat het over? Het geloof is meer dan sociaal actief zijn; het gaat in de eerste plaats om een persoonlijke, liefdevolle relatie met Jezus Christus en een liefdevolle verbondenheid met andere mensen. Het geloof is meer dan humanisme; het wil ons deelgenoot maken van het goddelijk leven, waardoor wij streven naar heiligheid en het eeuwige leven. En wat is dat dan, het eeuwige leven kennen? Daar schrijft de apostel Johannes als volgt over: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. God leer je dus kennen door Jezus Christus te ontmoeten en naar zijn wijze woorden te luisteren en ze te beleven in het alledaagse leven.

Voor onze ogen voltrekt zich een scheiding tussen mensen die alleen maar luisteren naar zichzelf, en mensen die luisteren naar God en zijn wil proberen te doen. Laten wij bidden tot de H. Geest, opdat die ons inzicht mag geven in hoe wij ons leven nog meer kunnen richten op Jezus Christus en zijn blijde boodschap, want dan levert ons geluk, vrede en liefde op en leidt ons uiteindelijk naar het Koninkrijk der hemelen. Amen.

Printversie