Ieder huisje heeft zijn kruisje

Huisje met een kruisje

Steven Barberien

“Ieder huisje heeft z’n kruisje.” Een waarheid als een klok, ook al slaat en luidt die vandaag op deze dag van herdenken niet.
Het kruis is teken van alle menselijk lijden, onmacht en sterven. En waar je ook komt, wie je ook spreekt, iedereen heeft vroeg of laat een of andere ‘kruis-ervaring’. Vandaar dat het goed is het kruis als symbool te handhaven. Niet alleen privé in onze huizen maar ook in de publieke sfeer, op torens van kerken, al dan niet met een nieuwe bestemming

Het is een universeel teken dat we solidair moeten zijn met allen die een kruis te dragen hebben. En voor ons christenen verwijst het ook naar de uiteindelijke overwinning! Niet het lijden noch de dood hebben het laatste woord, geloven wij.

Wanneer we het kruisbeeld dadelijk vereren, dan is dat een teken van erkenning. We zien onder ogen dat het kruis deel uitmaakt van het leven. Je hoeft het niet te zoeken… Je mag het een ander niet opleggen… Je moet het dragen…

Maar niet alleen christenen helpen elkaar en anderen het kruis te dragen… Samen wordt het kruis draagbaarder… Dat is misschien ook het ‘goede‘ van deze Goede Vrijdag.

Jezus, u en ik, we dragen samen.

Printversie