Hoogfeest van Allerheiligen

allerheiligen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met vreugde mogen wij vanavond het Hoogfeest van Allerheiligen vieren en ons verbonden weten met al die verschillende heiligen - bekende en onbekende, eenvoudige en wijze, gewone mensen en religieuzen - die reeds in de hemel zijn. Ze hebben hun bestemming bereikt en de overwinning op zonde en dood behaald. Zij zijn gelukkig, omdat zij God mogen zien van aangezicht tot aangezicht en Hem in de eeuwigheid mogen loven, eren en danken.
Hier op aarde zijn zij geraakt door de blijde boodschap van Jezus en in beweging gekomen om het Koninkrijk van God te doen groeien. Ondanks tegenstand en het kruis dat zij tegenkwamen, bleven zij trouw en verlangden en hoopten zij dat het goede en de liefde het zouden winnen van het kwade en de haat. Ze hebben een hele strijd gestreden - het ging niet allemaal vanzelf - maar God heeft hun de genade gegeven om door te gaan en niet op te geven. Heiligen zijn mensen die niet tevreden waren met een middelmatig leventje, maar voluit met al hun talenten en krachten hebben getuigd van Gods liefde. Met een enorm doorzettingsvermogen en met al hun krachten hebben zij zich ingezet voor God en zorgden zij voor een beter leven van hun naaste. Van de ijverige en strijdende kerk zijn de heiligen overgegaan naar de triomferende of jubelende kerk.

Wat voor mensen waren die heiligen ?
Het waren mensen op wie een of meer zaligsprekingen van toepassing zijn; mensen die gewoon hun plicht deden, maar wel enorm trouw waren in de liefde.
Armen van geest zijn diegenen die alles van God verwachten en hebben mogen ervaren dat God in zijn Voorzienigheid voor hen zorgt. Hierbij kunnen we denken aan Bernadette Soubirous, die het eenvoudigste meisje in de streek van Lourdes was. We denken ook aan Theresia van Avila, die met een groot vertrouwen in Sint-Jozef gezorgd heeft voor de vernieuwing van de Karmelorde.
De treurenden zijn mensen die verdriet hadden over hun eigen zonden en treurden over het kwade in de wereld. Zij baden om vergeving en verzoening en deden boete voor de zonden van de mensen. De drie zienertjes van Fatima vallen hieronder. Zij hebben er door gebed en offer alles aan gedaan dat er zich zoveel mogelijk mensen zouden bekeren van hun zonden en gered zouden mogen worden door God.
Diegenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zijn zij die opkwamen voor de armen en de verdrukten. Hierbij kunnen we denken aan Oscar Romero, die opkwam voor de armen en als martelaar is gestorven.
Diegenen die vrede brengen, zachtmoedig en barmhartig worden genoemd, zijn mensen die niet onverschillig bleven voor de noden van anderen maar streefden naar eenheid en barmhartig waren voor mensen in nood. We denken aan de heilige Vincentius a Paulo, die zoveel goeds heeft gedaan voor zieken en armen en daarmee Gods barmhartigheid concreet heeft beleefd.
Een heel speciale categorie van heiligen zijn de martelaren die hun leven hebben gegeven voor het geloof in Jezus. Ze zijn van alle tijden; het zijn mensen die, ondanks verdrukking en vervolging, met de genade van God standhielden en witgewassen zijn in het bloed van het Lam. Ook in onze tijd zijn er nog landen waar martelaren vallen, denken we maar aan Nigeria, China, Noord-Korea, India, Turkije, Burkina Faso.

Printversie