Hoeksteen van de samenleving

Heilige familie

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In deze tijd over de heilige familie spreken is niet eenvoudig, omdat het gezin en de huwelijken onder druk staan en in crisis zijn. Er zijn tegenwoordig zo veel verschillende meningen en visies in de samenleving dat spreken over de heiligheid van het huwelijk en dit beleven een hele uitdaging is. Wat maakt het gezin van Jozef, Maria en Jezus tot een heilig huisgezin, een voorbeeld voor alle gezinnen?

Het antwoord op deze vraag vinden we in het evangelie van deze zondag met daarin twee hoofdpersonen, namelijk Herodes en Jozef. Wat een wereld van verschil tussen Herodes en Jozef en hun houding tegenover God en zijn geboden.
Herodes, die ook wel de grote wordt genoemd, was een machtige, bekende en rijke koning die zijn macht misbruikte en er niet voor terugschrok mensen die hem tegenwerkten, uit de weg te ruimen. Jozef daarentegen was arm en eenvoudig en onbekend bij de groten van zijn tijd.
Bij Herodes zien we dat hij zichzelf helemaal centraal stelde en ten koste van alles de alleenheerser wilde† zijn. Hij duldde niemand naast zich; hij was de koning van de Joden en niemand anders. Niet alleen heeft Herodes de moord van de onschuldige kinderen op zijn geweten, hij heeft ook zijn eigen kinderen laten vermoorden. Herodes had geen boodschap aan God en zijn geboden. Jozef daarentegen hield rekening met Gods wil en heeft zijn leven aangepast aan Jezus en Maria. Heel zeker had Jozef gedroomd van een mooi leven en een mooi gezinsleven en huwelijk met Maria. Bij beproevingen als de armoedige geboorte van Jezus in de stal en het in gevaar zijn van Jezus had Jozef zich† kunnen terugtrekken en kunnen zeggen: ik wil een ander, een gezellig en luxueus leven hebben. Toch blijft Jozef trouw en werkt hij mee met Gods genade en de plannen van God. Hij heeft zichzelf weggecijferd ten voordele van Jezus en Maria.
Hier ligt denk ik de sleutel tot een gelukkig en heilig gezin: niet jezelf centraal stellen maar dienstbaar zijn aan de ander en rekening houden met wat God wil.
Het leven van Jozef, Maria en Jezus was niet een comfortabel leven met alle mogelijke luxe. In alle eenvoud, door samen tot God te bidden om hulp en er te zijn voor elkaar, hebben zij hun geluk gevonden en zijn ze een voorbeeldgezin.

Wat is belangrijk voor gezinnen in onze tijd, opdat ze gelukkig kunnen zijn ?
Onze materialistische en technologische tijd heeft zo veel mogelijkheden om met elkaar te communiceren en informatie tot je te nemen, dat het gevaar bestaat dat je elkaar niet meer ziet en niet meer met elkaar praat. En dan vervreemd je van elkaar en weet je niet meer wat er aan de hand is met je man of vrouw of met je kinderen.
Wat ook een grote invloed heeft op gezinnen en huwelijk is de wegwerpcultuur. Als een product te oud is en niet meer voldoet, werpen we het weg en kopen we iets nieuws. Als deze wegwerpmentaliteit binnensluipt in onze relaties, dan is het vertrouwen in elkaar weg en is het moeilijk voor gezinnen en huwelijken om stand te houden. Niemand is perfect en daarom is elkaar vergeving schenken belangrijk.
Daar komt nog bij dat het nodig is elkaar regelmatig te zien, tijd te nemen voor elkaar, elkaar te helpen en met elkaar te praten want zo werk je aan een liefdevolle verbondenheid in het huwelijk en het gezin.
Wat ook niet vergeten mag worden, is het gezamenlijke gebed, lezen uit de Bijbel en praten met elkaar over het geloof in God. Vertrouwen in elkaar hangt nauw samen met trouw zijn aan elkaar en aan God. Tijd nemen voor God is nooit verloren tijd. Als je aan God vraagt om hulp bij het maken van keuzes, dan geeft dit meer rust en vertrouwen in de toekomst, omdat je dan ervaart dat je er niet alleen voor staat in het leven maar dat God je helpt.

Broeders en zusters in Christus,
Het gezin is de plaats bij uitstek om te leren hoe je in lief en leed vertrouwvol met elkaar kunt omgaan om uit te groeien tot een evenwichtige en gelukkige persoon. Het gezin is immers de hoeksteen van de samenleving.

Moge de heilige familie voor alle gezinnen ten beste spreken, zodat het plaatsen mogen zijn waar eenieder zichzelf kan zijn en de vreugde van de liefde mag ervaren. Amen.

Printversie