Het geloof uitdragen vanuit liefde voor Christus

Wonderbaarlijke visvangst

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In de meimaand bezoeken veel mensen Mariakapelletjes of Mariabedevaartplaatsen om Maria te vereren als onze hemelse Moeder. Ze staat dicht bij ons en leeft met ons mee in vreugde en verdriet. Niemand kan beter de weg naar Jezus wijzen dan de H. Maria, omdat zij heel dicht bij Jezus staat en een heel intense, liefdevolle band heeft met Hem en zijn Kerk. Geloven heeft dus te maken met een band hebben met Maria, Jezus en zijn Kerk.

Het is vreemd van sommigen te horen dat ze denken te kunnen geloven in God zonder Jezus en zijn Kerk. Als je zo gelooft, dan zeg je in feite dat je niemand nodig hebt om te geloven. Wat een vreemde redenering. Het is alsof je zegt dat je een gezin vormt maar dat je niemand nodig hebt, geen vrouw en kinderen. Deze doorgedreven individualistische kijk op het geloof zonder geloofsgemeenschap, houd je niet vol. Als je het geloof wilt vasthouden en verdiepen heb je voorbeelden van andere mensen nodig, maar het is ook belangrijk dat geloof samen te vieren en samen te luisteren naar het woord van God. Als je zegt dat je een goede voetballer bent maar nooit samen in een team oefent en wedstrijden speelt, dan kun je geen vorderingen maken in het voetbalspel. Wie gelooft dat je een goede voetballer bent als je dit niet laat zien op het veld?

Zo is het ook in het geloof. We hebben een zichtbare gemeenschap nodig om dat geloof te beleven, elkaar te spreken en elkaar te ontmoeten. De kerk is de zichtbare geloofsgemeenschap, die tezamen komt rondom de persoon van Jezus Christus om God te eren, te loven en te danken en Gods liefde te ontvangen.
Niet voor niets vraagt Jezus in het evangelie driemaal aan Simon Petrus: Heb je mij lief? En pas als Petrus daarop een bevestigend antwoord geeft, maakt Jezus van Hem een apostel met een verantwoordelijke taak om voor anderen te zorgen. Op de eerste plaats gaat het dus om de persoonlijke liefdevolle band met Jezus Christus in het geloof. Het is niet voldoende als je iets gehoord hebt van Jezus, het gaat om meer. Als je die liefdevolle band met Jezus hebt, dan valt alles op zijn plaats en kun je door God gezonden worden om dat geloof ook uit te dragen. Geloven is meer dan sociaal werk doen; het is vanuit de liefde tot Jezus Christus je dienstbaar inzetten voor God en je naaste. Jezus schenkt ons genade en kracht en inspireert ons om zijn blijde boodschap in het concrete leven van elke dag te beleven.

Als je een auto niet goed onderhoudt, dan kom je een keer langs de kant te staan met pech onderweg. Zo loop je ook vast in het geloof of weet je niet meer waar het over gaat, als je je geloof niet onderhoudt. Geloven vraagt tijd vrijmaken voor God en voor de geloofsgemeenschap en je verdiepen in dat geloof om het beter te kunnen beleven. Geloven is je leven richten op het koninkrijk der hemelen en iets van die hemel mogen ervaren in een prachtig gezongen H. Eucharistie. We staan er niet zo vaak bij stil maar in de H. Eucharistie verbinden wij, die de aardse en strijdende kerk zijn, ons met de hemelse kerk van de engelen en de heiligen, die met ons meezingen ter ere van God en voor ons ten beste spreken bij de Heer.

De apostelen keerden terug naar hun vroegere beroep van vissers want ze wisten door alle gebeurtenissen die ze met Jezus hadden meegemaakt, niet meer hoe verder te gaan. Ook wij kunnen dat gevoel wel eens hebben bij alles wat op ons afkomt. Wij stellen onszelf dan de vraag: hoe moet het nu verder? Hoe moet het verder, nu mijn man, vrouw of kind is weggevallen ? Hoe moet het nu verder met de economische crisis en de oorlog in de OekraÔne ?
Pas als de apostelen de wonderbaarlijks visvangst meemaken, herkennen ze de Heer Jezus, die met hen meeleeft en meetrekt. Het is die verbondenheid met de Heer Jezus die hen bemoedigt en hun weer toekomstperspectief biedt. Wat er ook gebeurt in ons leven, de Heer Jezus geeft ons de kracht om door te gaan, en laat ons ervaren dat het geloof altijd hoop geeft in het leven.

Mogen deze gedachten en de lezingen van deze zondag ons inspireren om de band met Jezus en zijn kerk te blijven vasthouden en te blijven getuigen van de goedheid, de liefde ende barmhartigheid van God. Amen.

Printversie